Начало

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Skolutiesības.lv - это сайт юридической информации и документов для учебных заведений

Актуальная информация о правовом регулировании, образцы документов внутреннего пользования, консультации и свидетельство о повышении квалификации – все это доступно здесь, экономьте своё время! Узнать больше >>>

Skolutiesības.lv облегчит работу: Услуга предназначена для:

- общеобразовательным школам
- дошкольным учреждениям
- профессиональным училищам

- директоров
- заместителей директоров
- делопроизводителей и секретарейОтзывы абонентов

  • (Latvian) Maltas speciālās internātpamatskolas direktos Georgs Ignatjevs

    (Latvian) Līgums ar Skolutiesības.lv ir drošs pirmais solis skolas tiesiskās dokumentācijas sakārtošanā un atjaunināšanā. Ikmēneša tiesību metodiskais materiāls ar normatīvo aktu izmaiņu saprotamu, pilnvērtīgu skaidrojumu, piemēriem un jautājumiem/atbildēm ir labs palīgs skolas vadības darbā.

  • (Latvian) Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes " Ābelīte" vadītāja Inga Pastare

    (Latvian) Izglītības iestādes vadītājas amatā esmu no 2005. gada, bet sadarbība ar Skolutiesibas.lv aizsākās 2011. gadā. Ik mēnesi uz e-pastu saņemu informāciju par aktualitātēm un grozījumiem normatīvajos aktos. Priecē nodrošinātā iespēja ātri un pārskatāmi sameklēt ikdienā nepieciešamo iekšējo dokumentu paraugu veidlapas, kas ļoti atvieglo darbu. Tiesību metodiskajos materiālos ievietotās norādes palīdz efektīvi un jēgpilni sakārtot iestādes iekšējos normatīvos aktus. Jurists K. Runts ir atsaucīgs, sniedz konsultācijas arī telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

  • (Latvian) Rīgas 92. vidusskolas direktore Lolita Semjonova

    (Latvian) Paldies par ilggadējo sadarbību un vienmēr savlaicīgu, kvalificēto juridisko palīdzību! Patīkami, ka Jūs rūpējaties par mums, direktoriem, atvieglojot mūsu ikdienas darbu, sastādot iekšējos normatīvos aktus, nolikumus u.c. normatīvos dokumentus. Jūs esiet tāda saliedēta un kompetenta komanda, kura vienmēr operatīvi reaģē uz mūsu jautājumiem gan telefoniski, gan elektroniski. Pateicoties Jums mēs venmēr esam informēti par likumu grozījumiem un  to niansēm. Ceram uz turpmāku veiksmīgo sadarbību!

Все отзывы