Home

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Skolutiesibas.lv - helping educational institutions to ensure compliance with law regulations

Legislation highlights, samples of internal documents, consultations and certification of professional development – all of that is available right here, so save your time!

Find out more >>>

The service facilitates the work of: The support is provided for:

- General education schools
- Pre-schools
- Professional education schools

- Head masters
- Deputy Directors
- Secretaries

What is the reason behind the fact that the site is already being used by more than 800 educational institutions in Latvia?

Find out more


Subscriber reviews

 • (Latvian) Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka

  (Latvian) Sadarbība ar Skolutiesības.lv mūsu skolai ir vairāk nekā 12 gadu garumā. Visu šo laiku Skolutiesības.lv ir bijis lielisks palīgs, kas devis iespēju savlaicīgi izsekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar izglītības iestādes darba organizāciju un nodrošināšanu.

  Ļoti liels atbalsts izglītības iestādes vadībai ir dokumentu projektu veidlapas, kas ievietotas Skolutiesības.lv portālā. Ne reti tas ir bijis kā vienīgai avots, lai īstenotu kvalitatīvu iekšējo normatīvo aktu jaunradi izglītības iestādē.

  Vēlos teikt savā un savu kolēģu vārdā lielu paldies par ilggadīgu Skolutiesības.lv komandas darbu un ieguldījumu izglītības iestāžu un izglītības nozares attīstībā.

 • (Latvian) Priežmalas pamatskolas direktore Sandra Rakova

  (Latvian) Skolutiesības.lv dokumentu sagataves savā darbā izmantoju jau gandrīz 10 gadus. Tas ir liels atbalsts skolas iekšējo dokumentu izstrādē. Visi piedāvātie materiāli tiek regulāri aktualizēti, un vienmēr tiek sniegta informācija par aktuālākajām izmaiņām tiesību aktos, tā ir ērti pieejama un labi pārskatāma.

  Ļoti noderīgs ir tiesību metodiskais materiāls, kuru saņemam katru mēnesi – viss ir vienuviet, nav jātērē laiks, lai iepazītos ar jaunākajiem likumiem un MK noteikumiem.

  Ar “Skolutiesības.lv” var justies juridiski droši!

 • (Latvian) Talsu Kristīgās vidusskolas direktore Inguna Gruzniņa

  (Latvian) Mana sadarbība ar “Skolutiesības.lv” ir ļoti sekmīga, jo saņemu ne tikai regulāru aktuālo informāciju par likumu jaunumiem, dokumentu paraugiem un abonentu jautājumiem izglītības iestāžu vadības darbā, bet arī bezmaksas juridiskas konsultācijas konkrētu ar skolas darbu saistītu situāciju risināšanā un padomus konkrētu skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē.

  Augsti vērtēju parādīto laipnību un pretimnākšanu.

All reviews