Home

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Skolutiesibas.lv - helping educational institutions to ensure compliance with law regulations

Legislation highlights, samples of internal documents, consultations and certification of professional development – all of that is available right here, so save your time!

Find out more >>>

The service facilitates the work of: The support is provided for:

- General education schools
- Pre-schools
- Professional education schools

- Head masters
- Deputy Directors
- Secretaries

What is the reason behind the fact that the site is already being used by more than 700 educational institutions in Latvia?

Find out more


Subscriber reviews

  • (Latvian) Maltas speciālās internātpamatskolas direktos Georgs Ignatjevs

    (Latvian) Līgums ar Skolutiesības.lv ir drošs pirmais solis skolas tiesiskās dokumentācijas sakārtošanā un atjaunināšanā. Ikmēneša tiesību metodiskais materiāls ar normatīvo aktu izmaiņu saprotamu, pilnvērtīgu skaidrojumu, piemēriem un jautājumiem/atbildēm ir labs palīgs skolas vadības darbā.

  • (Latvian) Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes " Ābelīte" vadītāja Inga Pastare

    (Latvian) Izglītības iestādes vadītājas amatā esmu no 2005. gada, bet sadarbība ar Skolutiesibas.lv aizsākās 2011. gadā. Ik mēnesi uz e-pastu saņemu informāciju par aktualitātēm un grozījumiem normatīvajos aktos. Priecē nodrošinātā iespēja ātri un pārskatāmi sameklēt ikdienā nepieciešamo iekšējo dokumentu paraugu veidlapas, kas ļoti atvieglo darbu. Tiesību metodiskajos materiālos ievietotās norādes palīdz efektīvi un jēgpilni sakārtot iestādes iekšējos normatīvos aktus. Jurists K. Runts ir atsaucīgs, sniedz konsultācijas arī telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

  • (Latvian) Rīgas 92. vidusskolas direktore Lolita Semjonova

    (Latvian) Paldies par ilggadējo sadarbību un vienmēr savlaicīgu, kvalificēto juridisko palīdzību! Patīkami, ka Jūs rūpējaties par mums, direktoriem, atvieglojot mūsu ikdienas darbu, sastādot iekšējos normatīvos aktus, nolikumus u.c. normatīvos dokumentus. Jūs esiet tāda saliedēta un kompetenta komanda, kura vienmēr operatīvi reaģē uz mūsu jautājumiem gan telefoniski, gan elektroniski. Pateicoties Jums mēs venmēr esam informēti par likumu grozījumiem un  to niansēm. Ceram uz turpmāku veiksmīgo sadarbību!

All reviews