Sākums

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Skolutiesības.lv – lielākā Latvijā tiesību informācijas un dokumentu paraugu vietne izglītības iestādēm

Atvieglojiet savu darbu un ietaupiet laiku! Uzzināt vairāk >>>

Skolutiesības.lv atvieglo darbu: Sniegtais atbalsts ietaupīs laiku:

- vispārējās izglītības skolām
- pirmsskolām
- profesionālās izglītības skolām

- izglītības iestāžu vadītājiem
- vadītāju vietniekiem
- lietvedēm un sekretārēmAbonentu atsauksmes

  • Cesvaines vidusskolas direktors Didzis Baunis

    Vēlos pateikties Skolutiesibas.lv par plašo iekšējo normatīvo aktu paraugu piedāvājumu. Esmu tos izmantojis Cesvaines vidusskolas darbinieku amata aprakstu un iekšējo noteikumu sagatavošanā. Atzinīgi vērtēju to, ka datu bāze tiek pastāvīgi papildināta atbilstoši likumu izmaiņām.

  • Maltas speciālās internātpamatskolas direktos Georgs Ignatjevs

    Līgums ar Skolutiesības.lv ir drošs pirmais solis skolas tiesiskās dokumentācijas sakārtošanā un atjaunināšanā. Ikmēneša tiesību metodiskais materiāls ar normatīvo aktu izmaiņu saprotamu, pilnvērtīgu skaidrojumu, piemēriem un jautājumiem/atbildēm ir labs palīgs skolas vadības darbā.

  • Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes " Ābelīte" vadītāja Inga Pastare

    Izglītības iestādes vadītājas amatā esmu no 2005. gada, bet sadarbība ar Skolutiesibas.lv aizsākās 2011. gadā. Ik mēnesi uz e-pastu saņemu informāciju par aktualitātēm un grozījumiem normatīvajos aktos. Priecē nodrošinātā iespēja ātri un pārskatāmi sameklēt ikdienā nepieciešamo iekšējo dokumentu paraugu veidlapas, kas ļoti atvieglo darbu. Tiesību metodiskajos materiālos ievietotās norādes palīdz efektīvi un jēgpilni sakārtot iestādes iekšējos normatīvos aktus. Jurists K. Runts ir atsaucīgs, sniedz konsultācijas arī telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

Visas atsauksmes