Palīdzība

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Biežāk uzdotie jautājumi

Abonēšana un pakalpojuma izmantošana

 1. 1.Kas jādara, lai kļūtu par Skolutiesības.lv abonentu? Cik tas maksā?

  Lai kļūtu par Skolutiesības.lv abonentu un sāktu izmantot visas priekšrocības, Jums ir jāpiesakās pakalpojumam sadaļā „Pakalpojums”. Pakalpojuma maksa ir EUR 70 par abonēšanas periodu: no rēķina apmaksas dienas līdz 31/12/2023. Aizpildiet pieteikuma formu, norādot visu prasīto informāciju. Vienas darbdienas laikā savā e-pastā Jūs saņemsiet abonēšanas rēķinu. Piekļuves datus visu Skolutiesības.lv dokumentu izmantošanai un apliecību par profesionālo pilnveidi (ja tai pieteiksieties, norādot prasīto informāciju) saņemsiet 5 darba dienu laikā no rēķina apmaksas dienas.

 2. 2.Vai fiziska persona var kļūt par Skolutiesības.lv abonentu?

  Jā, par klientu var kļūt arī fiziska persona, norādot prasīto informāciju sadaļā „Pakalpojums” (fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods).

 3. 3.Vai Skolutiesības.lv var izmantot vairāki lietotāji vienā izglītības iestādē?

  Jā, abonentam piešķirtos piekļuves datus var izmantot ikviens izglītības iestādes darbinieks.

 4. 4.Ko man darīt, ja esmu aizmirsis savu Skolutiesības.lv paroli vai lietotājvārdu?

  Sazinieties ar Skolutiesības.lv, rakstot uz e-pastu jurists@skolutiesibas.lv vai zvanot pa tālruni 29696234. Darbdienas laikā Jūs saņemsiet pieejas datus.

 5. 5.Kā saņemt papildu informāciju, ja radušies sīkāki jautājumi saistībā ar pakalpojumu un tā izmantošanu?

  Ja Jums ir radušies jebkādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar Skolutiesības.lv, rakstiet uz e-pastu jurists@skolutiesibas.lv vai darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 zvaniet pa tālruni 29696234.

 6. 6.Kāda informācija par pakalpojumu tiks norādīta rēķinā?

  Jums izrakstītajā abonēšanas rēķinā (e-paraksts) būs šāds rēķina priekšmets: „METODISKIE MATERIĀLI IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „Skolutiesības.lv - abonements 2023. gadam””. Pēc abonenta lūguma rēķina priekšmetā norādīto informāciju var precizēt atbilstoši grāmatvedības vajadzībām.

Abonēšanas maksa

 1. 7.Vai pakalpojuma abonēšanas maksa EUR 70 gadā ir galīga bez slēptiem papildu maksājumiem?

  Jā, EUR 70 ir summa par pakalpojuma izmantošanu, kas attiecināma uz visiem vietnes sadaļā "Pakalpojums" minētajiem abonentu ieguvumiem. Piesakieties pakalpojumam jau tagad un sāciet izmantot visas pakalpojuma priekšrocības līdz 2023.gada 31.decembrim. Maksa par pakalpojuma izmantošanu 2023.gada ietvaros ir nemainīga neatkarīgi no pasūtījuma veikšanas datuma.

 2. 8.Vai pakalpojuma abonēšanas maksa gadā attiecas uz kalendāro vai mācību gadu?

  Pakalpojuma abonēšanas maksa ir noteikta kalendārā 2023. gada ietvaros. Maksa ir nemainīga neatkarīgi no pasūtījuma veikšanas datuma. Klients saņem piekļuvi datu bāzei (visiem dokumentu paraugiem un arhīvam). Abonements būs spēkā no pasūtījuma rēķina apmaksas dienas līdz 2023. gada 31.decembrim. Un izmantojiet visas abonentu priekšrocības!

 3. 9.Vai pakalpojuma abonēšanas maksu EUR 70 ir iespējams dalīt vairākos maksājumos?

  Jā, pēc Jūsu individuāla lūguma šo summu ir iespējams sadalīt divos vai trijos maksājumos.

 4. 10.Vai es varu iegādāties tikai atsevišķi izvēlētus dokumentus?

  Diemžēl šāda iespēja netiek piedāvāta. Pakalpojums ietver visu dokumentu kopumu. Līdz ar to maksājums ir nemainīgs EUR 70 neatkarīgi no izmantoto dokumentu skaita.

Dokumenti

 1. 11.Kādu informāciju es saņemšu savā e-pastā, kļūstot par abonentu? Cik bieži?

  Reizi mēnesī Jūs savā e-pastā saņemsiet jaunāko informāciju par aktuālām tiesību izmaiņām, sagatavotajiem iekšējo dokumentu paraugiem un anonimizētiem abonentu jautājumiem/ sniegtajām atbildēm. Šī informācija ir vienmēr pieejama arī sadaļā „Dokumenti”.

 2. 12.Vai visi dokumenti ir pieejami elektroniskā formā ar rediģēšanas iespējām?

  Visi iekšējie dokumenti ir pieejami elektroniski ar rediģēšanas iespējām. Savukārt tiesiskā regulējuma apkopojums un ikmēneša tiesību izmaiņu pārskati ir pieejami elektroniski, bet nav rediģējami. Tas ir informatīvs materiāls par valsts līmenī pieņemto tiesisko regulējumu.

 3. 13.Vai Skolutiesības.lv pieejamos dokumentus abonents drīkst nodot citām personām ārpus savas izglītības iestādes?

  Nē, to Jūs nedrīkstat darīt. Attiecībā uz Skolutiesības.lv sagatavotajiem dokumentiem tiek saglabātas visas personiskās un mantiskās tiesības. Skolutiesības.lv abonentiem nav atļauts elektroniski, fiziski vai jebkādā citā veidā nodot lietotājvārdu un paroles datus, kā arī dokumentus trešajām personām ārpus savas iestādes darbības jomas, izņemot gadījumus, kad dokumentu projektus nepieciešams saskaņot ar augstāku padotības iestādi.

 4. 14.Vai abonementa ietvaros Jūs varat palīdzēt man sagatavot specifiskus dokumentus – tādus, kuru paraugi nav atrodami Skolutiesības.lv?

  Jā, Jums tiks sniegta palīdzība. Individuālu konsultāciju saņemšana un dokumentu sagatavošana ir papildus maksas pakalpojums. Pirms darbu uzsākšanas saskaņosim veicamo darbu apjomu un izmaksas.

Konsultācijas

 1. 15.Kā notiek konsultācijas? Kā tām pieteikties?

  Konsultācijas abonentiem notiek ar e-pasta starpniecību. Lai saņemtu konsultāciju, rakstiet uz e-pastu jurists@skolutiesibas.lv.

 2. 16.Kādu informāciju es varu uzzināt konsultācijās?

  Bezmaksas konsultācijās abonentiem ir iespēja saņemt atbildes uz nelieliem juridiskajiem jautājumiem vai problēmsituācijas iespējamo risinājumu. Ja darba apjoma ziņā ir iespējams un atbildes sniegšana neprasa padziļinātu juridisko izpēti vai dokumentu sagatavošanu, atbildi uz jautājumu vai konsultāciju abonenti saņem uzreiz pēc būtības. Ja atbildes sniegšanai nepieciešama padziļināta juridiskā izpēte, vienmēr pastāv iespēja vienoties par individuālas juridiskās konsultācijas saņemšanu par papildu maksu. Ja atbilde uz Jūsu jautājumu nav Skolutiesības.lv kompetencē, Jums tiks ieteiktas institūcijas, speciālisti vai dokumenti, kas var palīdzēt rast atbildi uz Jūsu jautājumu.

 3. 17.Ko darīt, ja man nepieciešamas plašākas konsultācijas un dokumentu sagatavošana?

  Jums tiks sniegta palīdzība, gan konsultējot, gan izstrādājot dokumentus. Pirms darba izpildes saskaņosim veicamo darbu apjomu un izmaksas.

 4. 18.Vai pastāv konsultāciju saņemšanas laika ierobežojumi?

  Saziņa, rakstot uz norādīto e-pasta adresi jurists@skolutiesibas.lv, jebkurā diennakts laikā. Atbilde tiks sniegta darba dienas laikā. Konsultācijas telefoniski, klātienē vai attālināti – izmantojot e-platformu.

 5. 19.Vai es varu saņemt jurista maksas konsultāciju, nekļūstot par abonentu?

  Primāri konsultācijas tiek sniegtas Skolutiesības.lv abonentiem, taču arī citiem interesentiem tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālu juridisko konsultāciju un dokumentu sagatavošanu. Sazinieties, lai iegūtu plašāku informāciju, e-pasts jurists@skolutiesibas.lv

Apliecība

 1. 20.Kas ir piedāvātā apliecība par profesionālo pilnveidi? Kādu zināšanu apguvi tā apliecina?

  Skolutiesības.lv pakalpojuma izmantošana abonentam nodrošina juridisko zināšanu apguvi, tādēļ abonementa ietvaros atbildīgais izglītības iestādes darbinieks var saņemt apliecību par pedagogu profesionālo pilnveidi 2023.gadā (A programma 12 stundu apjomā). Programma saskaņota ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru. Apliecību par profesionālo pilnveidi (ja tai pieteiksieties, nosūtot informāciju par saņēmēju) saņemsiet 2023.gada aprīļa mēneša laikā.

 2. 21.Vai viens abonents izglītības iestādē var saņemt vairākas apliecības vairākiem atbildīgajiem darbiniekiem?

  Jā, ja izglītības iestādē vairāki darbinieki ikdienā strādā ar Skolutiesības.lv dokumentāciju. Par katru papildu apliecību ir paredzēta EUR 15 piemaksa pie abonēšanas rēķina.

 3. 22.Kā es saņemšu profesionālās kvalifikācijas pilnveides apliecību?

  Apliecību par profesionālo pilnveidi saņemsiet elektroniski uz Jūsu norādīto e-pasta adresi š.g. aprīļa mēneša laikā, kad apkoposim visus apliecību pieprasījumus. Jūsu apliecība būs parakstīta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

Citi jautājumi

 1. 23.Vai Skolutiesības.lv organizē seminārus par juridiskiem jautājumiem?

  Pašlaik regulāri semināri netiek piedāvāti, tomēr atsevišķos gadījumos pēc individuāla pasūtījuma var tikt izskatīta iespēja nodrošināt semināra norisi, saskaņojot semināra tēmu, norises laikus, maksājuma apmēru un cita detaļas. Sazinieties ar Skolutiesības.lv, lai iegūtu plašāku informāciju par semināru vadīšanas iespējām!

 2. 24.Vai Skolutiesības.lv piedāvā veikt individuālu skolas iekšējo juridisko dokumentu auditu?

  Šāds pakalpojums tiek piedāvāts, atsevišķi vienojoties un saskaņojot auditējamo dokumentu apjomu, norises laiku, maksājuma apmēru un citas detaļas. Sīkāk, lūdzu, sazinieties ar Skolutiesības.lv, izmantojot sadaļu „Kontakti”!