Atsauksmes

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Atsauksmes

 • Rīgas 51. vidusskolas direktore Nadežda Akopjana:

  “Sadarbojos ar Skolutiesības.lv jau četrus gadus. Visu šo gadu laikā esmu nekavējoties saņēmusi profesionālas un pilnvērtīgas atbildes uz visiem mani interesējošiem jautājumiem. Man ir radies iespaids, ka vienīgi šeit strādā cilvēki, kuri saprot un palīdz mums – direktoriem. No visas sirds gribu pateikties par sadarbību. Vēlu Jums uzplaukumu! Paliekat kopā ar mums, jo mēs liekam uz Jums lielas cerības. Paldies, Jums, ka esat.”

 • Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis:

  “Skolutiesibas.lv ir ļoti labs palīgs skolas darbā! Tur ātri un ērti var apskatīt gan izmaiņas normatīvajos aktos, gan arī ātri sameklēt kāda no daudzajiem, daudzajiem skolas dokumentu paraugiem! Paldies Jums!”

 • Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas direktore Olga Seļutina:

  “Liels paldies par Jūsu darbu, par piedāvātajiem paraugiem. Šodien mēs nespējam ātri orientēties nepārtraukti mainīgajos normatīvajos dokumentos, tādēļ ir svarīgi saņemt no juristiem kvalitatīvus paskaidrojumus par tiem. Pateicoties Jūsu darbam, mēs sakārtojām visu skolas dokumentāciju.”

 • Staļģenes vidusskolas direktors Aivars Naglis:

  “Informācija, ko saņemu, ir ļoti labi pasniegta, jo:
  1) var apskatīt visus jaunos dokumentus un izvēlēties tikai sev nepieciešamo;
  2) par interesējošo tiesību aktu vispirms var izlasīt atsauksmi (anotāciju);
  3) ja šo dokumentu nepieciešams izstudēt sīkāk, atliek tikai noklikšķināt uz tā saites;
  4) ja nepieciešams sameklēt kādu agrāk iznākušu dokumentu, to atrast ir ļoti vienkārši.

  Par Jelgavas rajona Staļģenes pamatskolas direktoru sāku strādāt 2005. gadā, tagad vadu Jelgavas novada Staļģenes vidusskolu. Uzsākot vadītāja darbu, iekārtoju lielu mapi, kur ievietoju visus man saistošus normatīvos aktus, un drīz mapē vairs nebija vietas, dokumentus dažreiz vajadzēja ilgi meklēt. Šī mape vēl aizvien stāv manā plauktā, bet to lietoju arvien retāk, jo informāciju varēju iegūt portālā Likumi.lv un IZM mājaslapā. Iepriekšējā mācību gadā tajā ieskatījos tikai dažas reizes, jo, pateicoties Jūsu piedāvātajai informācijai, tas vairs nav nepieciešams, arī papīra formātā dokumentus praktiski vairs nedrukāju. Jūs esat ietaupījis manu laiku, ko tagad varu izmantot citu jautājumu sakārtošanai. Paldies arī par bezmaksas konsultācijām, ko sniedzat nestandarta gadījumu risināšanā, – tas arī atvieglo manu darbu un ietaupa laiku!”

 • Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas galvenā speciāliste izglītības jautājumos Aija Āre:

  “Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa augsti vērtē Jūsu regulāri sniegto informāciju par aktualitātēm un izmaiņām normatīvajos aktos.”

 • Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija:

  “Kuldīgas Centra vidusskolai vairākkārt un ļoti operatīvi ir sniegtas konsultācijas par darba likumiem.Pozitīvi vērtēju arī iespēju izmantot iekšējo dokumentu paraugus, pielāgojot tos skolas situācijai. Darbu ļoti atvieglo ikmēneša apkopojums par normatīvajiem aktiem. Uzskatu, ka skolutiesibas.lv ir vislabākais juridisko dokumentu nodrošinājums tieši skolām. Ikdienas darbā ir ļoti liels palīgs skolas sekretārei un personāllietu speciālistei.”

 • Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole:

  “Izglītības iestādē vadītājas amatā esmu no 2002. gada. Sadarbību ar SIA „Skolu tiesību atbalsts” uzsāku 2012. gadā, kad direktores amatā biju Laidzes Profesionālajā vidusskolā. Šobrīd – no 2014. gada marta mēneša, esmu Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore.

  Veicot direktores pienākumus ik dienu nākas sastapties ar juridiskiem jautājumiem, un jāatzīst ka profesionālo izglītības iestāžu un vispārizglītojošo izglītības iestāžu darba specifika ir atšķirīga. Sadarbībā ar SIA „Skolu tiesību atbalsts” esmu veiksmīgi atrisinājusi daudzus aktuālus jautājumus, jo Kristaps Runts ir pietiekami kompetents dažādos tiesību jautājumos, kā profesionālo, tā vispārizglītojošo skolu praksē.

  Man sadarbība ar SIA „Skolu tiesību atbalsts” darbā ļoti palīdz. Regulāri esmu informēta par aktualitātēm normatīvajos aktos, Kristaps Runts ir atsaucīgs konsultants, kurš ar savu padomu un ieteikumu ir pieejams vienmēr, kad tas nepieciešams. Īpaši vēlos uzteikt pakalpojumu sniegšanas ātrumu, tas patiešām tiek nodrošināts ļoti operatīvi un labā kvalitātē.

  Arī turpmāk sadarbošos ar SIA „Skolu tiesību atbalsts”, un iesaku pamēģināt to arī jaunajiem speciālistiem, tas patiešām ļoti atvieglo administratīvo darbu. Paldies Kristapam!”

 • Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītāja Inga Pastare:

  “Sadarbība ar Skolutiesības.lv turpinās kopš 2011. gada. Piekļuve dokumentiem interneta vidē atslogo manu darbu, jo vienuviet apkopoti visi aktuālie normatīvie akti izglītības iestādes darba nodrošināšanai. Ik mēnesi e-pastā saņemu aktuālo informāciju par grozījumiem likumos. Informācija izkārtota pārskatāmi, ātri var atrast meklēto. Ja nepieciešams ātri rast risinājumu, jurists K. Runts sniedz konsultācijas arī telefoniski. Pozitīvi vērtēju arī iespēju izmantot iekšējo dokumentu paraugu veidlapas.”

 • Jelgavas 3. sākumskolas direktora vietniece Daiga Miķelsone:

  “Paldies par izveidoto mājaslapu Skolutiesības.lv, kura sniedz nepieciešamo informāciju un ir kā ‘špikeris’ skolas dokumentu sagatavošanā.”

 • Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejas pārzine Sanita Bērziņa:

  “Skolutiesības.lv ļoti palīdz ikdienas darba organizēšanā. Bet vislielāko paldies vēlos teikt par vienmēr ātro atsaucību un juridisko ieteikumu, ja nepieciešams padoms nestandartu (neikdienišķu) darba jautājumu risināšanā.”

 • Malnavas koledžas direktors Juris Bozovičs:

  “Sadarbība ar Skolutiesības.lv Malnavas koledžai ir bijusi ļoti veiksmīga. Sākumā valdīja zināma skepse, jo līdzīgus piedāvājumus izsaka daudzi pelnītgribētāji, tomēr konkrētais gadījums ir reti pozitīvs.

  Reti kura izglītības iestāde spēj orientēties milzīgajā un nepārtraukti mainīgajā normatīvo aktu plūsmā, apmaksāt atsevišķu juristu samērā dārgos, bet ne vienmēr kvalitatīvos pakalpojumus. Tāpēc koledžas vadība regulāri izmanto dažādos Skolutiesības.lv pieejamos ieteikumus dokumentācijas pilnīgākai izstrādāšanai un kārtošanai, tās aktualizēšanai atbilstoši dažādo valsts dienestu izvirzītajām prasībām.

  Vairākkārt un ļoti operatīvi ir sniegtas nepieciešamās konsultācijas par darba likumiem. Kristaps Runts ir jebkuras izglītības iestādes konkrētā, aktuālā normatīvo aktu bāze, likumu prasību ievērošanas garants, jaunu zināšanu avots tās vadītājam, ļoti kompetents juriskonsults.

  Ceru uz ražīgu turpmāko sadarbību!”

 • Dagdas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča:

  “Vēlos dalīties savā pieredzē par darbu ar Skolutiesības.lv. Gribu teikt, ka saņemtā informācija ļoti atvieglo manu darbu. Uzreiz kompakti un detalizēti esmu iepazīstināta ar visiem jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem, kas publicēti mēneša laikā. Ir doti daudzveidīgi līgumu, noteikumu un kārtību paraugi, ko atliek tikai pielāgot savām vajadzībām.

  Ar visām aktualitātēm vienreiz mēnesī iepazīstinu Dagdas novada izglītības iestāžu vadītājus. Nepieciešamības gadījumā saņemu arī mutisku konsultāciju no Kristapa Runta.

  Paldies par līdzšinējo sadarbību!”

 • Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas direktore Alla Matvejeva:

  “Izsaku Jums lielu pateicību par piedāvātajiem dokumentu paraugiem! Esmu izmantojusi vairākus sniegtos materiālus skolas dokumentācijas sakārtošanā, esmu informēta par grozījumiem likumos, un man nav jāizmanto citas vietnes, lai iepazītos ar MK noteikumiem, grozījumiem u. tml. Jūsu mājaslapa ir atvieglojusi manu direktores darbu ar dokumentāciju… „atvieglotāka dzīve”.”

 • Rīgas 3. speciālā pamatskolas lietvedības pārzine Anita Krūzamjagi:

  “Jau ilgstoši sadarbojamies ar Skolutiesibas.lv. Regulāri saņemam visu jaunāko informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, ļoti noder arī izmaiņu īsais apraksts satura rādītājā. Ātri varam sameklēt ar izglītības sistēmu saistītos dokumentus, gan senākus, gan tikko apstiprinātus. Ikdienas darbā bieži izmantojam atsūtītos  dokumentācijas paraugus. Īpaši neskaidros juridiskos gadījumos esam lūguši individuālu konsultāciju, kuru vienmēr operatīvi esam saņēmuši un kurā neskaidrās situācijas risinājums bija izskaidrots ļoti kvalificēti un juridiski pamatoti. Liels paldies par Jūsu darbu!”

 • Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītāja Svetlana Rukmane:

  “Esam pateicīgi par iespēju ātri atrast ikdienas darbam nepieciešamo informāciju. Ļoti atvieglo darbu atsūtītie iekšējo dokumentu paraugi, kā arī tiesību metodiskajos materiālos norādes – (..) regulējuma būtība/komentārs un papildus informāciju sniegs (..)”

 • Majoru vidusskolas direktore Ilze Bērziņa:

  “Sadarbība ar Skolutiesības.lv Majoru vidusskolai ir ļoti veiksmīga. Regulāri saņemam visu jaunāko informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos. Tas atvieglo mūsu ikdienas darbu ar lielo dokumentu plūsmu. Kristaps Runts ir ļoti atsaucīgs un vienmēr arī palīdz konkrētu skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādē.”

 • Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Lolita Afremenkova:

  “Gribu pateikt lielu PALDIES Skolutiesības.lv par sadarbību. Sākām sadarboties 2014. gadā un turpināsim arī 2015. gadā. Mani kā iestādes vadītāju ļoti apmierina tas, ka vietnē  ir visi man nepieciešamie dokumenti, ar kuriem es varu ne tikai iepazīties, bet arī tos izmantot  savas iestādes iekšējo dokumentu izstrādē vai esošo papildināšanā. Šobrīd izmantoju dokumentus “Vecāku biedrības dibināšanai”. Turklāt nav mazsvarīgi, ka katru gadu ir iespējams iegūt 12 stundu apmācības kursu apliecību.

  Jāatzīst, ka ne vienmēr ir laiks izsekot jaunu likumu grozījumu un MK noteikumu izskatīšanai. Liels atbalsts darbā ir arī tas, ka Skolutiesības.lv par izmaiņām likumdošanā informē iestādes e-pastā,  ne tikai atsūtot dokumentus, bet arī izskaidrojot dokumenta pamatsaturu.”

 • Daugavpils 13. vidusskolas direktore Andžela Skutele:

  “Paldies par veiksmīgu sadarbību, sapratni, praktisku, operatīvu palīdzību skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādē, informāciju par aktualitātēm, izmaiņām valsts likumdošanā!”

 • Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks:

  “Viļānu vidusskola, manuprāt, jau trešo gadu sadarbojas ar Jūsu vadīto portālu. Uzskatu, ka tas pašlaik ir vislabākais un vienīgais juridisko dokumentu nodrošinājums tieši skolām. Šeit tiek sniegta visjaunākā informācija, ko saņemu katru mēnesi, tiek sniegti labojumi un skaidrojumi.

  Teikšu atklāti, agrāk nekā tamlīdzīga nebija, un daudzās lietās skolas dokumentācijas sakārtošanā mēs bijām neziņā un neizpratnē. Mēs, skolu direktori, vācām informāciju cits no cita, pielabojām un uzlabojām. Tagad, pateicoties Jūsu portālam, ir ļoti ērti strādāt, saņemot kāda dokumenta pamatparaugu, ko es pārveidoju atbilstoši savas skolas situācijai, un šis dokuments sāk darboties skolā.

  Domāju, ka tas ir vislielākais ieguvums un ikvienam skolas direktoram būtu jāizmanto šī lieliskā iespēja. Varu piebilst, ka tieši šādā veidā sagatavotus dokumentus mūsu skolā ir vairākkārt pārbaudījušas dažādas inspekcijas – aizrādījumu nav bijis.

  Uzskatu, ka abonēšanas maksa ir simboliska, salīdzinot ar ieguvumu, ko katrs skolas vadītājs gūst, sadarbojoties ar Jums.

  Ļoti patīkami bija saņemt arī tālākizglītības dokumentu ar atbilstošu stundu skaitu.

  Paldies portālam un tieši Kristapam Runtam! Lai Jums veicas attīstīties un pilnveidoties!”

 • Privātās pamatskolas "RIMS- Rīga International meridian school" direktora p.i. Una Pentjuša:

  “Privātā pamatskola “RIMS- Rīga International meridian school” vietnē skolutiesibas.lv ne tikai smēlusies labās prakses piemērus dažādu dokumentu izstrādes jautājumos, bet arī telefoniski konsultējusies ar K.Runta kungu par tiesvedības jautājumiem. Vienmēr esam saņēmuši tūlītējus, profesionālus, praktiskus un noderīgus ieteikumus, kas piemērojami tieši skolas vidē.”

 • Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške:

  “Paldies par vērtīgajiem dokumentu paraugiem, ko Jūs piedāvājat!
  Regularitāte un precizitāte, jaunākā informācija, kas pieejama, ir ļoti būtiska.”

 • Rīgas Kristīgās vidusskolas direktore Iveta Gaile:

  “Labdien, godātais Kristap! Jau vairākas reizes esmu Jums izteikusi pateicību un atzinību par Jūsu uzņēmību un veikumu izglītības tiesību aktu jomā! Jūs tiešām esat sapratis, ka skolu direktoriem ir uzlikta smaga nasta – orientēties visos likumos un noteikumos, kas kaut daļēji skar skolu. Man Jūs tiešām palīdzat, ieekonomēju laiku, un arī daudz ko ieraugu, kas nebija ienācis prātā, piemēram, par skolas mājaslapas iekšējās kārtības noteikumiem nebiju iedomājusies.

  Ļoti apmierina katra mēneša pārskats par jaunākajiem likumiem un to grozījumiem. Tas ir ērti un kompakti, ka var iepazīties īsā un kodolīgā formā un nevajag pašam ilgi iedziļināties, atrodot odziņas un knifiņus. Arī departaments sūta jaunākos dokumentus, bet bez paskaidrojumiem, kā arī atsūta tikai likumu grozījumus, lai mēs paši varētu salīdzināt un domāt. Paldies Jums!

  Apsveicama ir arī Jūsu uzņēmība apgūt drošības un datu aizsardzības jomu, vienkārši lieliski! Man vēl tas nav nepieciešams, jo iztieku ar saviem sacerējumiem, bet novērtēju Jūsu biznesa domāšanu un aktivitāti! Gan jau arī šajā jomā sadarbosimies!”

 • Rīgas Kultūru vidusskolas direktore Solveiga Linda Remese:

  “Izsaku pateicību Kristapam Runtam par veiksmīgu līdzšinējo sadarbību, kas jau ilgusi trīs gadus!

  Skolu direktori netiek nodrošināti ar juridiskiem pakalpojumiem, tādējādi manu skolas direktores darbu ļoti atvieglo ikmēneša jaunāko normatīvo aktu pārskati un komentāri.

  K. Runts lietišķi sniedz rakstisku skaidrojumu jaunākajiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, kas lieti noder to personiskai izpratnei, kā arī iepazīstinot un skaidrojot dokumentus pedagogu kolektīvā un vecāku sanāksmēs.

  Īpaši jāatzīmē K. Runta izveidotā izglītības iestādes iekšējo juridisko dokumentu struktūrshēma un tai atbilstošie normatīvo aktu paraugi, pēc kuriem esmu veidojusi skolas iekšējos normatīvos dokumentus.

  Arī turpmāk būtu pateicīga par iespēju sadarboties ar Kristapu Runta kungu!”

 • Rojas vidusskolas direktore Gundega Kalniņa:

  “Strādājot par Rojas vidusskolas direktori, sadarbojos ar Skolutiesības.lv jau trešo gadu un droši varu teikt, ka sadarbība ir nevainojama. Atbildes uz man interesējošiem jautājumiem tiek sniegtas nevilcinoties, izsmeļošas un ar piemēriem. Tiek norādīti un atsūtīti arī dokumentu paraugi, kas ļoti atvieglo darbu un ietaupa man tik dārgo laiku. Mājaslapā ir ļoti vērtīgas dokumentu sagataves, kuru specifika atbilst skolā nepieciešamajiem dokumentiem.

  Sarakste notiek ar Kristapu Runtu, un vēlos viņam pateikt paldies par korekto darbu.”

 • Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Elga Ūbele:

  “Es uzskatu, ka sadarbība ar Skolutiesības.lv ir veidojusies ļoti veiksmīgi.

  Pirmkārt, izglītības iestādes šeit var gūt praktiski visu iestādei nepieciešamo dokumentu paraugus, un tie nav jāmeklē atsevišķi pa dažādām citām vietnēm, lapām utt. Te var saņemt pilnīgu ieskatu par jaunākajiem normatīvajiem aktiem, par grozījumiem tajos, ir doti skaidrojumi, kas lieti noder un ietaupa laiku, jo nav jāmeklē pašam.

  Otrkārt, arī jurists Kristaps Runts, ar kuru sanāk sazināties e-pastā vai telefoniski, ir ļoti atsaucīgs, un tas saziņā nav mazsvarīgi.”

 • Ropažu vidusskolas lietvede Sarma Plandere:

  “Paldies par divu gadu sadarbību!
  Mūsu sadarbība bijusi ļoti veiksmīga!
  Ļoti liels palīgs skolas personāldaļai un arī skolas darbībai!”

 • Rīgas Anniņmuižas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Aelita Rožukaite-Ivanova:

  “Paldies par lielisku atbalstu skolas direktores vietnieces darbam!

  Regulāri ieguvām ļoti vērtīgu, apkopotu, nozīmīgu, saturīgu un plašu informāciju savam ikdienas darbam. Informācija ir konkrēta, pamatota un saprotama.”

 • Rīgas 63. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Kristina Priževoite:

  “Ziņojumi par obligāto skolas darbu reglamentējošo dokumentāciju ir regulāri un kvalitatīvi, atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām.

  Paldies Skolutiesības.lv par sadarbību!”

 • Privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Draugi” vadītāja Aija Enkūzena:

  “Esmu apmierināta ar iespēju iegūt jaunāko informāciju, kas ir labi pārskatāma, saprotama un noderīga darbā izglītības iestādē.”

 • Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” vadītāja Daina Kadiševska:

  “Paldies par sadarbību! Ikkatra palīdzība, īpaši juridiskos jautājumos, ir sevišķi noderīga. Esam izmantojuši Jūsu sagatavoto dokumentu paraugus, lai kārtotu iestādes lietvedību, slēgtu līgumus, izstrādātu instrukcijas utt.”

 • Lubānas vidusskolas direktore Maija Krusta:

  “Ļoti priecājos, ka regulāri katru mēnesi varu saņemt normatīvo aktu izmaiņu pārskatus. Tas atvieglo darbu- ekonomē laiku, viegli atrodams viss vajadzīgais, jo strādājot ikdienas darbā, normatīvajos aktos bieži ir jāieskatās.

  Veiksmīgs darbs skolā ir arī veidojot skolas iekšējos dokumentus, jo ir doti paraugi un katru konkrēto paraugu var pielāgot skolas vajadzībām.”

 • Kandavas internātvidusskolas direktore Aija Blitte:

  “Kandavas internātvidusskola ar Skolutiesības.lv un Kristapu Runtu sadarbojas kopš 2011.gada. Piedāvājums sadarboties nāca kā „glābējzvans”, jo izsekot līdz visiem nepārtrauktajiem grozījumiem likumos, MK noteikumos utt. bija gandrīz neiespējami, tas paņēma ļoti daudz mūsu dārgā laika.

  Šo trīs gadu laikā no Kristapa regulāri katru mēnesi saņemam jaunumus, grozījumus likumos, MK noteikumos, kā arī īsus aprakstus par grozījumu būtību. Kristapa atsūtītā e-ROKASGRĀMATA ar apkopotajiem normatīvajiem aktiem izglītības iestādēm, dokumentu paraugiem utt. ir neatsverams palīgs skolas vadības un skolotāju darbā, ir ļoti ērti atrast dotajā brīdī nepieciešamo.

  Skolas vadības vārdā gribu teikt Kristapam lielu PALDIES par to, ka viņš ļoti atvieglo mūsu ikdienu, un novēlēt veiksmīgi darboties šajā jomā arī turpmāk!”

 • Daugavpils Valsts tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne:

  “Daugavpils Valsts tehnikuma sadarbība ar portālu www.skolutiesības.lv notiek kopš 2011. gada. Šajā laika posmā notika ļoti radoša sadarbība, izveidojot dažādus iekšējos normatīvos aktus. Vienmēr ļoti īsā laikā tika saņemta juridiska konsultācija par dažādu sfēru jautājumiem. Portāla pakalpojumu izmanto administrācija un grāmatvedības darbinieki, personāla speciālists, darba aizsardzības inženieris. Patīkami, ka laikus tiek paziņots par izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, kas ļauj savlaicīgi veikt grozījumus tehnikuma dokumentu klāstā. Sadarbība ar portālu atvieglo iekšējo normatīvo dokumentu izstrādes darbu, uzticot to zinošam un pieredzes bagātam juristam.”

 • Friča Brīvzemnieka pamatskolas lietvedības pārzine Ruta Jākobsone:

  “Vēlamies pateikties par mūsu sadarbību un Jūsu sagatavotajiem materiāliem. Mūsu ikdienas darbā tie ļoti noder. Ja skolā nepieciešams izdot kādus normatīvos dokumentus, atliek sameklēt tos Jūsu sagatavotajos materiālos. Tas ļoti atvieglo ikdienas darbu, zinot, ka Jūsu sagatavotie materiāli ir sastādīti juridiski korekti un precīzi.

  Tāpat ļoti noder regulārie metodiskie materiāli – tie ir skaidri saprotami, precīzi izskaidroti un labi uztverami. Līdz ar to ir skaidrs, kas attiecas uz izglītības iestāžu darbu.

  Esam ļoti pateicīgi par Jūsu darbu!”

 • Jēkabpils 3.vidusskolas direktora vietniece Rita Kozlova:

  “Esam ļoti pateicīgi par iespēju abonēt “Skolu tiesības”. Tas palīdz ikdienā veikt darba pienākumus, atvieglo iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi. Plašajā dokumentu klāstā atrodamas atbildes uz visiem aktuālajiem jautājumiem. Paldies par šo brīnišķīgo iespēju.”

 • Rīgas Kristīgās vidusskolas direktore Iveta Gaile:

  “Izsaku vislielāko pateicību par sniegto palīdzību skolas ikdienas darbā saistībā ar tiesību aktiem un jautājumiem juridiskajā jomā. Skolas direktoram ir jāorientējas un jābūt kompetentam daudzās ļoti svarīgās lietās. Bieži ir nepieciešamība pēc profesionāliem speciālistiem tieši jautājumos, kuri skar skolas. Līdz šim esmu apmeklējusi daudzus seminārus un juristu konsultācijas, bet tās nav sniegušas pozitīvus rezultātus skolām specifiskajās jomās, kuras Jūs tiešām ļoti labi pārziniet.

  Darbu atvieglina arī īsie un kodolīgie mēneša informatīvie pārskati par jaunumiem tiesību aktos. Ar Jums vienmēr ir patīkami sadarboties un ir liels prieks par operativitāti, lielo atbildības sajūtu, precizitāti un augsto darba kvalitāti! Paldies!”

 • Suntažu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra lietvede Elza Šantare:

  “Ir ļoti ērti, ka katru mēnesi var atrast aktuālo informāciju par izmaiņām un grozījumiem likumos, atrast nepieciešamos izstrādātos dokumentu paraugus, kuri ļoti noder (piemēram pēdējais – Uzteikums pēc darba likuma 101.panta 11.punkta). Noder arī amatu apraksti un citi sniegtie materiāli skolas dokumentācijas sakārtošanā.”

 • Cesis Professional Secondary School - Sarmīte Žīgure:

  “Sadarbojos ar Jums no 2012.gada. Ir ērti, ja mūsu ikdienā vismaz kāds parūpējas apkopot vienas jomas normatīvos aktus, jo tie ir tik mainīgi.  Man personīgi patīk paraugi, jo tos var piemērot arī ikdienā, t.i. precizējam, uzlabojam un viss ir OK. Kāpēc ritenis jāizgudro no jauna, ja tas jau ir izdomāts, vai ne..

  Paldies, ka Jūs tādi esat, jo palīdzat ikdienā.”