Atsauksmes

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Atsauksmes

 • Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka

  Sadarbība ar Skolutiesības.lv mūsu skolai ir vairāk nekā 12 gadu garumā. Visu šo laiku Skolutiesības.lv ir bijis lielisks palīgs, kas devis iespēju savlaicīgi izsekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar izglītības iestādes darba organizāciju un nodrošināšanu.

  Ļoti liels atbalsts izglītības iestādes vadībai ir dokumentu projektu veidlapas, kas ievietotas Skolutiesības.lv portālā. Ne reti tas ir bijis kā vienīgai avots, lai īstenotu kvalitatīvu iekšējo normatīvo aktu jaunradi izglītības iestādē.

  Vēlos teikt savā un savu kolēģu vārdā lielu paldies par ilggadīgu Skolutiesības.lv komandas darbu un ieguldījumu izglītības iestāžu un izglītības nozares attīstībā.

 • Priežmalas pamatskolas direktore Sandra Rakova

  Skolutiesības.lv dokumentu sagataves savā darbā izmantoju jau gandrīz 10 gadus. Tas ir liels atbalsts skolas iekšējo dokumentu izstrādē. Visi piedāvātie materiāli tiek regulāri aktualizēti, un vienmēr tiek sniegta informācija par aktuālākajām izmaiņām tiesību aktos, tā ir ērti pieejama un labi pārskatāma.

  Ļoti noderīgs ir tiesību metodiskais materiāls, kuru saņemam katru mēnesi – viss ir vienuviet, nav jātērē laiks, lai iepazītos ar jaunākajiem likumiem un MK noteikumiem.

  Ar “Skolutiesības.lv” var justies juridiski droši!

 • Talsu Kristīgās vidusskolas direktore Inguna Gruzniņa

  Mana sadarbība ar “Skolutiesības.lv” ir ļoti sekmīga, jo saņemu ne tikai regulāru aktuālo informāciju par likumu jaunumiem, dokumentu paraugiem un abonentu jautājumiem izglītības iestāžu vadības darbā, bet arī bezmaksas juridiskas konsultācijas konkrētu ar skolas darbu saistītu situāciju risināšanā un padomus konkrētu skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādē.

  Augsti vērtēju parādīto laipnību un pretimnākšanu.

 • ES projekta izglītības jomā vadītājs Latvijā un Igaunijā Dr. paed. Aivars Lasmanis

  Mūsu sadarbība ar Skolutiesības.lv sākās 2021. gada 1. septembrī, kad uzsākām ERASMUS+ Projektu “Eiropas dimensija nevalstisko organizāciju izglītībā: stratēģijas un taktikas”.

  Skolutiesības.lv ir datu bāze, kurā ir apkopota konkrēta rakstura informācija – normatīvie akti izglītības jomā. Šāda datu bāzes izmantošana ir viens no produktīvākajiem veidiem, kā uzglabāt sakārtotus datus. Tā ir datorizēta sistēma, kas ne tikai glabā datus, bet arī atvieglo šo datu pārvaldību un jēgu.

 • Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītāja Svetlana Rukmane

  Esam pateicīgi par iespēju ātri atrast ikdienas darbam nepieciešamo informāciju. Ļoti atvieglo darbu atsūtītie iekšējo dokumentu paraugi, kā arī tiesību metodiskajos materiālos norādes – (..) regulējuma būtība/komentārs un papildus informāciju sniegs (..)

 • Staļģenes pamatskolas direktors Aivars Naglis

  Informācija, ko saņemu, ir ļoti labi pasniegta, jo:
  1) var apskatīt visus jaunos dokumentus un izvēlēties tikai sev nepieciešamo;
  2) par interesējošo tiesību aktu vispirms var izlasīt atsauksmi (anotāciju);
  3) ja šo dokumentu nepieciešams izstudēt sīkāk, atliek tikai noklikšķināt uz tā saites;
  4) ja nepieciešams sameklēt kādu agrāk iznākušu dokumentu, to atrast ir ļoti vienkārši.

  Jūs esat ietaupījuši manu laiku, ko tagad varu izmantot citu jautājumu sakārtošanai. Paldies arī par bezmaksas konsultācijām, ko sniedzat nestandarta gadījumu risināšanā, – tas arī atvieglo manu darbu un ietaupa laiku!

 • Rīgas 51. vidusskolas direktore Nadežda Akopjana

  Jūs esat tie, kuri patiesi rūpējas par mums un sniedz lielu atbalstu un palīdzību. Jūs likvidējat mūsu problēmas (nezināšanu) juridiskajos jautājumos.

  Sadarbojos ar Skolutiesības.lv jau 10 gadus. Visu šo gadu laikā esmu nekavējoties saņēmusi profesionālas un pilnvērtīgas atbildes uz visiem mani interesējošiem jautājumiem. Man ir radies iespaids, ka vienīgi šeit strādā cilvēki, kuri saprot un palīdz mums – direktoriem. No visas sirds gribu pateikties par sadarbību. Vēlu Jums uzplaukumu! Paliekat kopā ar mums, jo mēs liekam uz Jums lielas cerības.

  Paldies Jums, ka esat.

 • Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors

  Skolutiesības.lv dara labu darbu, daļēji atbrīvojot skolu direktorus no šīs dažreiz drausmīgās birokrātiskās nodarbošanās. Augstākstāvošie ierēdņi gan mums dažreiz pārmet, ka mēs izmantojam šo palīgmateriālu, nevis paklausīgi kopējam IZM vai MK vai Saeimas dokumentus.

  Bet nu katram savs darbs – mums savs, jums savs, ierēdņiem savs.

  Paldies par sadarbību, laimīgu Jauno 2024.gadu!

 • Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas direktore Olga Seļutina

  Liels paldies par Jūsu darbu, par piedāvātajiem paraugiem. Šodien mēs nespējam ātri orientēties nepārtraukti mainīgajos normatīvajos dokumentos, tādēļ ir svarīgi saņemt no juristiem kvalitatīvus paskaidrojumus par tiem. Pateicoties Jūsu darbam, mēs sakārtojām visu skolas dokumentāciju.

 • Rēzeknes novada speciālās pamatskolas direktors Georgs Ignatjevs

  Skolutiesības.lv abonements ir drošs pirmais solis skolas tiesiskās dokumentācijas sakārtošanā un atjaunināšanā. Ikmēneša tiesību metodiskais materiāls ar normatīvo aktu izmaiņu saprotamu, pilnvērtīgu skaidrojumu, piemēriem un jautājumiem/atbildēm ir labs palīgs skolas vadības darbā.

 • Salas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" vadītāja Inga Pastare

  Paldies par ilggadējo sadarbību nu jau 12 gadu garumā! Manu, kā iestādes vadītājas darbu, noteikti atvieglo iespēja ātri, ērti un pārskatāmi sameklēt ikdienā nepieciešamo iekšējo dokumentu paraugu veidlapas vietnē Skolutiesības.lv.
  Nepieciešamības gadījumā operatīvi iespējams saņemt K. Runta konsultācijas gan telefoniski, gan ar e-pasta starpniecību. Tiesību metodiskajos materiālos ievietotās norādes palīdz efektīvi un jēgpilni sakārtot un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus. Noteikti jāakcentē arī ikmēneša pārskats par aktualitātēm un grozījumiem likumdošanā, kas ļauj ekonomēt laiku to lasīšanai.

 • Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis

  Skolutiesibas.lv ir ļoti labs palīgs skolas darbā! Tur ātri un ērti var apskatīt gan izmaiņas normatīvajos aktos, gan arī ātri sameklēt kāda no daudzajiem, daudzajiem skolas dokumentu paraugiem! Paldies Jums!

 • Rīgas 92. vidusskolas direktore Lolita Semjonova

  Paldies par ilggadējo sadarbību un vienmēr savlaicīgu, kvalificēto juridisko palīdzību! Patīkami, ka Jūs rūpējaties par mums, direktoriem, atvieglojot mūsu ikdienas darbu, sagatavojot iekšējos normatīvos aktus, nolikumus u.c. normatīvos dokumentus. Jūs esiet tāda saliedēta un kompetenta komanda, kura vienmēr operatīvi reaģē uz mūsu jautājumiem gan telefoniski, gan elektroniski. Pateicoties Jums mēs vienmēr esam informēti par likumu grozījumiem un  to niansēm. Ceram uz turpmāku veiksmīgo sadarbību!

 • Rīgas 4. pamatskolas direktore Inta Pastere

  Abonējam Skolutiesības.lv jau daudzus gadus. Skola ir maza un nav atsevišķu darbinieku, kuri profesionāli varētu pievērsties dokumentu izstrādei, tāpēc sirsnīgs paldies par sadarbību- padomiem, konsultācijām, dažādu dokumentu paraugiem.

  Visa Jūsu informācija, savlaicīgs atgādinājums par izmaiņām likumdošanā ir nenovērtējams!
  Paldies par sadarbību. Novēlu jums veiksmi arī turpmāk!

 • Viduču pamatskolas direktore Ināra Sokirka

  Jau vairākus gadus Balvu novada Viduču pamatskola sadarbojas ar Skolutiesības lv. Šāda sadarbība ir nenovērtējams atbalsts jebkuras izglītības iestādes darbam. Šobrīd skolas ir pārslogotas ar milzīgu iekšējo normatīvo dokumentu apjomu attiecībā uz izglītības procesu, personālu un izglītojamajiem.  Ir daudz vieglāk strādāt, saņemot speciālistu palīdzību lietvedības, drošības, datu aizsardzības un daudzos citos jautājumos. Mūsu skola regulāri saņem visjaunāko informāciju par izmaiņām izglītības likumdošanā, aktuālo izmaiņu pārskatus un grozījumus. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt arī individuālas konsultācijas. Uzskatu, ka SIA “Skolu tiesību atbalsts” un tās valdes locekli Kristapu Runtu raksturo augsta atbildības sajūta un profesionalitāte. Esmu ieteikusi arī vairākiem saviem kolēģim uzsākt sadarbību ar Skolutiesības lv.

 • Rīgas 46. pamatskolas direktors Boriss Antonovs

  Rīgas 46. vidusskola jau no 2015. gada sadarbojas ar SIA “Skolu tiesību atbalsts”, aktīvi izmantojot iespēju iegūt profesionālās zināšanas un normatīvo dokumentu skaidrojumu atbilstoši likumdošanai. Gūstam iespēju papildināt zināšanas un  izmantot dokumentu sagataves, kuras ļauj efektīvi un sistemātiski tās izmantot skolas lietvedībā un skolvadībā. Skolas administrācija ir pateicīga par ātro, konstruktīvo un mērķtiecīgo saziņu ar SIA “Skolu tiesību atbalsts”, kad radušies būtiski jautājumi. Paldies par pārdomāto, pārredzamo un konkrēto informācijas izkārtojumu, kur izmantojamie materiāli ir sagatavoti profesionāli augstā līmenī un ļauj padziļināt izpratni par daudziem normatīvajiem aktiem un darba likumdošanā piemērojamo dokumentāciju, kura ir ļoti nozīmīga skolas darbībā. Tāpat arī pateicamies par aktuālās ikmēneša jaunākās informācijas atsūtīšanu uz e-pastu. Vienvārdsakot – PALDIES.

 • Skrundas vidusskolas direktore Agita Grāvere - Prenclava

  Skolutiesibas.lv ir labs palīgs darbā, tajā ātri un ērti var sameklēt nepieciešamo informāciju. Darbu atvieglo Jūsu portālā ievietotie iekšējo dokumentu paraugi un ikmēneša apkopojums par normatīvajiem aktiem un sniegtās atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Paldies Jums par sadarbību!

 • Rīgas Klasiskās ģimnāzijas lietvedības pārzine Beata Ziemulāne

  Ļoti ērti, ka pastāv iespēja ik mēnesi vienuviet iepazīties ar jaunumiem likumdošanā izglītības jomā un atlasīt to, kas attiecas uz manu profesionālo darbību. Tā ir droša aizmugure juridiskajos jautājumos un atbalsts nepieciešamās dokumentācijas veidošanā. Paldies, Jums!

 • Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” vadītāja Alīna Čistjakova

  Ļoti ērts un pieejams pakalpojums. Vienmēr aktuāla jauna informācija, izglītības procesa dokumenti. Labi paraugi , ērta meklēšana. Tiesību metodiskais materiāls ir pārskatāmi apkopots. Noteikti izmantosim šo pakalpojumu arī turpmāk.

 • Cesvaines vidusskolas direktors Didzis Baunis

  Vēlos pateikties Skolutiesibas.lv par plašo iekšējo normatīvo aktu paraugu piedāvājumu. Esmu tos izmantojis Cesvaines vidusskolas darbinieku amata aprakstu un iekšējo noteikumu sagatavošanā. Atzinīgi vērtēju to, ka datu bāze tiek pastāvīgi papildināta atbilstoši likumu izmaiņām.

 • Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece Aija Āre

  Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa augsti vērtē Jūsu regulāri sniegto informāciju par aktualitātēm un izmaiņām normatīvajos aktos.

 • Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktore Marija Micķeviča

  Skolutiesības.lv  izmantoju  jau  kopš tā  pašiem  pirmsākumiem.
  Vēlos pateikties Skolutiesības.lv par plašo iekšējo normatīvo aktu paraugu piedāvājumu. Datu bāze tiek pastāvīgi papildināta atbilstoši likumu izmaiņām. Tas ekonomē mūsu laiku.

  Esmu pateicīga par ātro, konstruktīvo un mērķtiecīgo saziņu ar SIA “Skolu tiesību atbalsts”, kad radušies būtiski jautājumi. Un vēl mums darbā palīdz jautājumu un atbilžu daļa, jo tajā lasām citu skolu kolēģu uzdotos jautājumus un arī jurista paskaidrojumus. Informācija ir pārredzama un saprotami izkārtota.

  Paldies  par  līdzšinējo  sadarbību!

 • Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Inta Kaļva

  Sirsnīgs paldies! Visu sakārtojām ar vietnes Skolutiesības.lv palīdzību. Uz sadarbību arī turpmāk!

 • Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas dirketore Ravita Blaževica

  Nespēju iedomāties savu profesionālo ikdienu bez Skolutiesības.lv atbalsta.

  Savus darba pienākumus pildot, Jūtos droša un pasargāta pateicoties arī Jums.

 • Dagdas vidusskolas direktore Vija Gekiša

  Liels paldies vietnes “Skolutiesības.lv” komandai par profesionālo darbu un  juridisko atbalstu! Esam ilggadējie Jūsu klienti. Jūsu ikmēneša izdevums „Tiesību metodiskais materiāls izglītības iestādēm” dod iespēju vienmēr un savlaicīgi iepazīties ar aktuālām likumu un Ministru kabineta noteikumu izmaiņām un grozījumiem. Paldies arī par jaunākajiem un aktualizētiem iekšējo dokumentu paraugiem.

  Paldies par sniegtajām padomiem, konsultācijām un palīdzību! Lai veiksmīga arī turpmākā mūsu sadarbība!

 • Mālpils Mūzikas un mākslas skolas direktore Māra Ārente

  Sadarbojos ar jums no 2018. gada, kad nācās skolai izveidot no jauna visu dokumentāciju. Jūsu radītās dokumentu pamatnes šajā procesā bija neatsverams palīgs. Paldies par to! Katrai skolai ir sava specifika, ko vajadzēja iekļaut dokumentos, bet drošības sajūta, ka dokuments būs korekts un neapstrīdams, bija labs atspaids. Ļoti vērtīgi ir arī ikmēneša apkopojumi ar aktuālākajiem jautājumiem un to skaidrojumiem. Paldies par līdzšinējo sadarbību un veiksmi turpmāk!

 • Ābeļu pamatskolas direktors Juris Gaigals

  Pašlaik labākais palīgs skolu vadītājiem juridiskajos jautājumos. Sniedz vismaz daļu drošības sajūtas.

 • Saulkrastu PII ‘’Rūķītis’’ vadītājas vietniece izglītības jomā Dina Rozniece

  Kopš esam iepazinuši Skolutiesības.lv un šajā vietnē piedāvātos resursus, esam pārliecināti par to, ka katru mēnesi saņemsim jaunumus, kas saistīti ar izmaiņām likumdošanā. Būs pieejams apkopojums par galveno, kas ir izmainīts. Tas būtiski atvieglo mūsu ikdienu un rada drošības sajūtu. Pieejamie dokumentu paraugi ietaupa laiku un resursus, izdomājot ”jaunu riteni” katru reizi. Noderīgas diskusijas mums rodas arī lasot citu dalībnieku  aktualitātes un jautājumus.

  Šis bija lielisks lēmums – izveidot sadarbību ar jomu pārzinošiem profesionāļiem!

 • Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs

  Skolas darbā vietne Skolutiesības.lv ir liels atbalsts, ņemot vērā apjomīgu dokumentu skaitu nepieciešamību ikdienas skolas darbā. Pateicamies par atbalstu!

 • Habad Ebreju privātās vidusskolas direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Svetlana Arhipova

  Skolutiesības.lv ir ļoti ērts informatīvs kanāls, kas palīdz skolas administrācijas darbā. Tas kompakti iepazīstina ar jaunākajiem normatīvajiem aktiem, reizē palīdzot ekonomēt laiku. Skolutiesības.lv juristi uzreiz pievērš mūsu uzmanību nepieciešamajiem grozījumiem, akcentējot tajos vissvarīgāko, kā arī piedāvā saites uz avotiem, kas papildus palīdz atklāt vajadzīgo tēmu.

  Patīkami, ka mums ir iespēja izjautāt kādu no juristiem, ja rodas kāds neparedzēts jautājums vai situācija un saņemt argumentētu atbildi. Un vēl – mums darbā palīdz jautājumu un atbilžu daļa, jo tajā lasām citu skolu kolēģu uzdotos jautājumus un arī jurista paskaidrojumus.  Tas ir ļoti svarīgs moments profesionālajā saskarsmē – kas līdzīgs “supervīzijai” mācību iestādes vadīšanā. Paldies! Ceram uz turpmāko auglīgo komunikāciju!

 • Rīgas Valsts tehnikuma Personāla un lietvedības nodaļas vadītājs Gints Feldbergs

  Jūsu sūtīto informāciju vienmēr izskatu pilnībā. Patīk sadaļa ar atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem. Palīdz uzturēt formu. Izcelt gribu divas lietas. Pirmā – izmaiņas likumdošanā. Izglītības iestādē tiek pildīti neskaitāmi normatīvie akti. Neskatoties uz dažādiem iespējamiem informācijas iegūšanas veidiem, diemžēl ik pa laikam tomēr gadās, ka kādas normatīva akta prasības ir jaunums. Otrā – dažādu dokumentu paraugi. Īpašs paldies par nolikumu paraugiem. Domāju, ka portāla informācija īpaši nozīmīga mazajām skolām, kurās nav atsevišķa dienesta vai darbinieka, kurš nodarbotos tikai ar juridiskajiem un personāla jautājumiem, jo likumdošanas prasības visiem vienādas. No pēdējā laikā saņemtā paldies par datu aizsardzības un ētikas kodeksa izmaiņu nepieciešamības atspoguļojumu.

 • SPA SCHOOL masāžu tehnoloģiju skolas Mācību daļas vadītāja Inese Cīrule

  Liels paldies portāla “Skolutiesības.lv” komandai par profesionālo darbu un par izglītības iestādēm sniegto juridisko atbalstu! Jūsu ikmēneša „Tiesību metodiskais materiāls izglītības iestādēm”  dod iespēju vienmēr un savlaicīgi iepazīties ar aktuālām likumu un Ministru kabineta noteikumu izmaiņām un grozījumiem, kas ir ļoti būtiski un svarīgi izglītības iestāžu ikdienas darbā.  Portālā vienmēr var atrast arī jaunākos un aktualizētos dokumentu paraugus. Jūs esat mūsu īstais palīgs un konsultants gan izglītības iestādes dokumentu izstrādē, gan to sakārtošanā atbilstoši spēkā esošiem normatīvo dokumentu prasībām. Esam ļoti gandarīti par profesionalitāti, operativitāti, izpratni un spēju iedziļināties mūsu jautājumos.
  Sirsnīgs paldies par sniegtajām padomiem, konsultācijām un palīdzību! Vēlam visai komandai arī turpmāko profesionālo uzplaukumu! Bet mēs tikmēr esam un būsim jūsu patstāvīgi klienti

 • Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītāja Jana Matīsa

  Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību “Skolutiesības.lv” un īpaši Kristapam Runtam, par viņa cilvēcisko attieksmi, augsto profesionalitāti un lietderīgajiem padomiem. Pateicoties Jūsu sūtītajiem palīgmateriāliem ir iespēja strādāt profesionālāk un celt savu kvalifikāciju. Paldies ,ka vienmēr esat atbildējuši un sazinājušies.

 • Friča Brīvzemnieka pamatskolas administrācija

  Jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojamies ar SIA “Skolu tiesību atbalsts”, saņemot ikmēneša informatīvos materiālus, kas ļoti palīdz ikdienas darbā. Nav nemaz tik vienkārši ikdienā saprast, kā juridiski pareizi noformēt dokumentus. Tā kā izglītības iestādēs nav darbinieku ar juridisko izglītību, tad nenovērtējams ir Jūsu sniegtais atbalsts. Vienmēr ir iespēja ieskatīties Skolutiesības.lv mājaslapā un izmantot tieši tos materiālus, kas konkrētajā gadījumā ir nepieciešami.

  Paldies Jums par atbalstu un ar prieku izmantosim Jūsu piedāvātos materiālus arī turpmāk!

 • Āgenskalna sākumskolas direktore Ināra Kaķīte

  Paldies par  sadarbību. Jūsu veidotie dokumentu paraugi vienmēr ir aktuāli, darbam noderīgi. Tos viegli izmantot darbā. Svarīgi, ka skolas direktors tos droši var izmantot, nebaidoties, ka tie varētu nebūt korekti, ietaupot ļoti daudz laika.

 • Rīgas Kristīgās vidusskolas direktore Iveta Gaile

  Izsakam vislielāko pateicību SIA “Skolu tiesības atbalsts” par atsaucību un profesionalitāti, regulāri informējot par jaunumiem tiesību jomā, atbalstot skolas nepieciešamību pēc tiesību aktu pārzināšanas un to pielietošanas ikdienā!

  Jūs tiešām ļoti palīdziet, ne tikai informējot par jaunākajiem normatīvajiem aktiem, bet arī sniedzot īsu un kodolīgu to skaidrojumu, kā arī atbildot uz  neskaidrajiem jautājumiem un risinot problēmsituācijas un problēmjautājumus.

  Paldies Jums! Mēs izsakām lielu komplimentu Jūsu svētīgajam darbam! No savas puses apsolām nodrošināt pateicības vārdus plašākai auditorijai!

 • Iecavas novada sporta skolas " Dartija" lietvede Lienīte Ludriķe

  Abonējam skolutiesības.lv jau vairākus gadus. Skolutiesības.lv pieejamā informācija un dokumentu paraugi būtiski atvieglo ikdienas darbu izglītības iestādē, kā arī sniedz jaunāko un aktuālāko informāciju par būtiskām izmaiņām un jauninājumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar izglītības nozari.

 • Annenieku pamatskola

  Paldies par sadarbību daudzu gadu garumā, bez Jūsu atbalsta ikdiena būtu bijusi daudz grūtāka.

  Lai pietiek spēka turpināt Jūsu ļoti vajadzīgo darbu.