Atsauksmes

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Atsauksmes

 • Staļģenes vidusskolas direktors Aivars Naglis:

  “Informācija, ko saņemu, ir ļoti labi pasniegta, jo:
  1) var apskatīt visus jaunos dokumentus un izvēlēties tikai sev nepieciešamo;
  2) par interesējošo tiesību aktu vispirms var izlasīt atsauksmi (anotāciju);
  3) ja šo dokumentu nepieciešams izstudēt sīkāk, atliek tikai noklikšķināt uz tā saites;
  4) ja nepieciešams sameklēt kādu agrāk iznākušu dokumentu, to atrast ir ļoti vienkārši.

  Par Jelgavas rajona Staļģenes pamatskolas direktoru sāku strādāt 2005. gadā, tagad vadu Jelgavas novada Staļģenes vidusskolu. Uzsākot vadītāja darbu, iekārtoju lielu mapi, kur ievietoju visus man saistošus normatīvos aktus, un drīz mapē vairs nebija vietas, dokumentus dažreiz vajadzēja ilgi meklēt. Šī mape vēl aizvien stāv manā plauktā, bet to lietoju arvien retāk, jo informāciju varēju iegūt portālā Likumi.lv un IZM mājaslapā. Iepriekšējā mācību gadā tajā ieskatījos tikai dažas reizes, jo, pateicoties Jūsu piedāvātajai informācijai, tas vairs nav nepieciešams, arī papīra formātā dokumentus praktiski vairs nedrukāju. Jūs esat ietaupījuši manu laiku, ko tagad varu izmantot citu jautājumu sakārtošanai. Paldies arī par bezmaksas konsultācijām, ko sniedzat nestandarta gadījumu risināšanā, – tas arī atvieglo manu darbu un ietaupa laiku!”

 • Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Lolita Afremenkova:

  “Gribu pateikt lielu PALDIES Skolutiesības.lv par sadarbību. Sākām sadarboties 2014. gadā un turpināsim arī 2015. gadā. Mani kā iestādes vadītāju ļoti apmierina tas, ka vietnē  ir visi man nepieciešamie dokumenti, ar kuriem es varu ne tikai iepazīties, bet arī tos izmantot  savas iestādes iekšējo dokumentu izstrādē vai esošo papildināšanā. Šobrīd izmantoju dokumentus “Vecāku biedrības dibināšanai”. Turklāt nav mazsvarīgi, ka katru gadu ir iespējams iegūt 12 stundu apmācības kursu apliecību.

  Jāatzīst, ka ne vienmēr ir laiks izsekot jaunu likumu grozījumu un MK noteikumu izskatīšanai. Liels atbalsts darbā ir arī tas, ka Skolutiesības.lv par izmaiņām likumdošanā informē iestādes e-pastā,  ne tikai atsūtot dokumentus, bet arī izskaidrojot dokumenta pamatsaturu.”

 • Rīgas 51. vidusskolas direktore Nadežda Akopjana:

  “Sadarbojos ar Skolutiesības.lv jau četrus gadus. Visu šo gadu laikā esmu nekavējoties saņēmusi profesionālas un pilnvērtīgas atbildes uz visiem mani interesējošiem jautājumiem. Man ir radies iespaids, ka vienīgi šeit strādā cilvēki, kuri saprot un palīdz mums – direktoriem. No visas sirds gribu pateikties par sadarbību. Vēlu Jums uzplaukumu! Paliekat kopā ar mums, jo mēs liekam uz Jums lielas cerības. Paldies, Jums, ka esat.”

 • Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis:

  “Skolutiesibas.lv ir ļoti labs palīgs skolas darbā! Tur ātri un ērti var apskatīt gan izmaiņas normatīvajos aktos, gan arī ātri sameklēt kāda no daudzajiem, daudzajiem skolas dokumentu paraugiem! Paldies Jums!”

 • Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas direktore Olga Seļutina:

  “Liels paldies par Jūsu darbu, par piedāvātajiem paraugiem. Šodien mēs nespējam ātri orientēties nepārtraukti mainīgajos normatīvajos dokumentos, tādēļ ir svarīgi saņemt no juristiem kvalitatīvus paskaidrojumus par tiem. Pateicoties Jūsu darbam, mēs sakārtojām visu skolas dokumentāciju.”

 • Rēzeknes novada speciālās pamatskolas direktors Georgs Ignatjevs

  Skolutiesības.lv abonements ir drošs pirmais solis skolas tiesiskās dokumentācijas sakārtošanā un atjaunināšanā. Ikmēneša tiesību metodiskais materiāls ar normatīvo aktu izmaiņu saprotamu, pilnvērtīgu skaidrojumu, piemēriem un jautājumiem/atbildēm ir labs palīgs skolas vadības darbā.

 • Salas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" vadītāja Inga Pastare

  Izglītības iestādes vadītājas amatā esmu no 2005. gada, bet sadarbība ar Skolutiesibas.lv aizsākās 2011. gadā. Ik mēnesi uz e-pastu saņemu informāciju par aktualitātēm un grozījumiem normatīvajos aktos. Priecē nodrošinātā iespēja ātri un pārskatāmi sameklēt ikdienā nepieciešamo iekšējo dokumentu paraugu veidlapas, kas ļoti atvieglo darbu. Tiesību metodiskajos materiālos ievietotās norādes palīdz efektīvi un jēgpilni sakārtot iestādes iekšējos normatīvos aktus. Jurists K. Runts ir atsaucīgs, sniedz konsultācijas arī telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

 • Rīgas 92. vidusskolas direktore Lolita Semjonova

  Paldies par ilggadējo sadarbību un vienmēr savlaicīgu, kvalificēto juridisko palīdzību! Patīkami, ka Jūs rūpējaties par mums, direktoriem, atvieglojot mūsu ikdienas darbu, sagatavojot iekšējos normatīvos aktus, nolikumus u.c. normatīvos dokumentus. Jūs esiet tāda saliedēta un kompetenta komanda, kura vienmēr operatīvi reaģē uz mūsu jautājumiem gan telefoniski, gan elektroniski. Pateicoties Jums mēs vienmēr esam informēti par likumu grozījumiem un  to niansēm. Ceram uz turpmāku veiksmīgo sadarbību!

 • Rīgas 4. pamatskolas direktore Inta Pastere

  Paldies Skolutiesības.lv par veiksmīgu septiņu gadu sadarbību. Mums ir tik daudz likumu un noteikumu, kuri ik brīdi mainās, papildinās. Bez Jums tiem izsekot būtu ļoti grūti, teiktu – neiespējami. Laikus tiek paziņots par izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, kas ļauj savlaicīgi veikt grozījumus skolas dokumentos. Man patīk  īsie un kodolīgie mēneša informatīvie pārskati par jaunumiem tiesību aktos, kuri   atvieglo darbu. Dokumentu paraugi atvieglo skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi. Liels paldies Jums un  Jūsu komandai par atbalstu un padomiem, risinot skolas darba jautājumus.

 • Viduču pamatskolas direktore Ināra Sokirka

  Jau vairākus gadus Balvu novada Viduču pamatskola sadarbojas ar Skolutiesības lv. Šāda sadarbība ir nenovērtējams atbalsts jebkuras izglītības iestādes darbam. Šobrīd skolas ir pārslogotas ar milzīgu iekšējo normatīvo dokumentu apjomu attiecībā uz izglītības procesu, personālu un izglītojamajiem.  Ir daudz vieglāk strādāt, saņemot speciālistu palīdzību lietvedības, drošības, datu aizsardzības un daudzos citos jautājumos. Mūsu skola regulāri saņem visjaunāko informāciju par izmaiņām izglītības likumdošanā, aktuālo izmaiņu pārskatus un grozījumus. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt arī individuālas konsultācijas. Uzskatu, ka SIA “Skolu tiesību atbalsts” un tās valdes locekli Kristapu Runtu raksturo augsta atbildības sajūta un profesionalitāte. Esmu ieteikusi arī vairākiem saviem kolēģim uzsākt sadarbību ar Skolutiesības lv.

 • Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks

  Esam ļoti pateicīgi par iespēju abonēt  “Skolutiesibas.lv ” piedāvātos pakalpojumus. Ir ļoti ērti,  ka katru mēnesi var atrast aktuālo informāciju par izmaiņām un grozījumiem likumos , izmantot nepieciešamos izstrādātos dokumentu paraugus.  Bieži ir nepieciešamība  pēc profesionāliem speciālistiem jautājumos, kas skar izglītības iestādes, un Jūs tiešām šo jomu ļoti labi pārzināt. Ar Jums  patīkami sadarboties, ir liels prieks par operativitāti, lielo atbildības sajūtu, precizitāti un augsto darba kvalitāti. Paldies Kristapam Runtam par korekto darbu! Uz sadarbību arī turpmāk!

 • Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte Leščinska

  Pozitīvi vērtēju iespēju  sadarboties ar “Skolutiesības.lv. Šī vietne  ir ļoti labs atbalsts skolas darbā. Ir ērti vienuviet iepazīties ar aktualitātēm,  jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem. Savā  darbā   izmantoju iekšējo dokumentu paraugus, kas ir kvalitatīvi izstrādāti, pielāgojot  tos skolas situācijai. Paldies Jums!

 • Rīgas 46. vidusskolas direktors Boriss Antonovs

  Rīgas 46. vidusskola jau no 2015. gada sadarbojas ar SIA “Skolu tiesību atbalsts”, aktīvi izmantojot iespēju iegūt profesionālās zināšanas un normatīvo dokumentu skaidrojumu atbilstoši likumdošanai. Gūstam iespēju papildināt zināšanas un  izmantot dokumentu sagataves, kuras ļauj efektīvi un sistemātiski tās izmantot skolas lietvedībā un skolvadībā. Skolas administrācija ir pateicīga par ātro, konstruktīvo un mērķtiecīgo saziņu ar SIA “Skolu tiesību atbalsts”, kad radušies būtiski jautājumi. Paldies par pārdomāto, pārredzamo un konkrēto informācijas izkārtojumu, kur izmantojamie materiāli ir sagatavoti profesionāli augstā līmenī un ļauj padziļināt izpratni par daudziem normatīvajiem aktiem un darba likumdošanā piemērojamo dokumentāciju, kura ir ļoti nozīmīga skolas darbībā. Tāpat arī pateicamies par aktuālās ikmēneša jaunākās informācijas atsūtīšanu uz e-pastu. Vienvārdsakot – PALDIES.

 • Vārmes pamatskolas direktore Agita Grāvere - Prenclava

  Skolutiesibas.lv ir labs palīgs darbā, tajā ātri un ērti var sameklēt nepieciešamo informāciju. Darbu atvieglo Jūsu portālā ievietotie iekšējo dokumentu paraugi un ikmēneša apkopojums par normatīvajiem aktiem un sniegtās atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Paldies Jums par sadarbību!

 • Rīgas Klasiskās ģimnāzijas lietvedības pārzine Beata Ziemulāne

  Ļoti ērti, ka pastāv iespēja ik mēnesi vienuviet iepazīties ar jaunumiem likumdošanā izglītības jomā un atlasīt to, kas skar manu profesionālo darbību. Strādājot ar skolutiesibas.lv jau sesto gadu jūtu drošu aizmuguri juridiskajos jautājumos un atbalstu nepieciešamās dokumentācijas veidošanā. Paldies, Jums!

 • Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” vadītāja Alīna Čistjakova

  Ļoti ērts un pieejams pakalpojums. Vienmēr aktuāla jauna informācija, izglītības procesa dokumenti. Labi paraugi , ērta meklēšana. Tiesību metodiskais materiāls ir pārskatāmi apkopots. Noteikti izmantosim šo pakalpojumu arī turpmāk.

 • Cesvaines vidusskolas direktors Didzis Baunis

  Vēlos pateikties Skolutiesibas.lv par plašo iekšējo normatīvo aktu paraugu piedāvājumu. Esmu tos izmantojis Cesvaines vidusskolas darbinieku amata aprakstu un iekšējo noteikumu sagatavošanā. Atzinīgi vērtēju to, ka datu bāze tiek pastāvīgi papildināta atbilstoši likumu izmaiņām.

 • Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas galvenā speciāliste izglītības jautājumos Aija Āre:

  “Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa augsti vērtē Jūsu regulāri sniegto informāciju par aktualitātēm un izmaiņām normatīvajos aktos.”

 • Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija:

  “Kuldīgas Centra vidusskolai vairākkārt un ļoti operatīvi ir sniegtas konsultācijas par darba likumiem.Pozitīvi vērtēju arī iespēju izmantot iekšējo dokumentu paraugus, pielāgojot tos skolas situācijai. Darbu ļoti atvieglo ikmēneša apkopojums par normatīvajiem aktiem. Uzskatu, ka skolutiesibas.lv ir vislabākais juridisko dokumentu nodrošinājums tieši skolām. Ikdienas darbā ir ļoti liels palīgs skolas sekretārei un personāllietu speciālistei.”

 • Jelgavas Centra pamatskolas direktora vietniece Daiga Miķelsone

  “Paldies par izveidoto mājaslapu Skolutiesības.lv, kura sniedz nepieciešamo informāciju un ir kā ‘špikeris’ skolas dokumentu sagatavošanā.”

 • Dagdas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča:

  “Vēlos dalīties savā pieredzē par darbu ar Skolutiesības.lv. Gribu teikt, ka saņemtā informācija ļoti atvieglo manu darbu. Uzreiz kompakti un detalizēti esmu iepazīstināta ar visiem jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem, kas publicēti mēneša laikā. Ir doti daudzveidīgi līgumu, noteikumu un kārtību paraugi, ko atliek tikai pielāgot savām vajadzībām.

  Ar visām aktualitātēm vienreiz mēnesī iepazīstinu Dagdas novada izglītības iestāžu vadītājus. Nepieciešamības gadījumā saņemu arī mutisku konsultāciju no Kristapa Runta.

  Paldies par līdzšinējo sadarbību!”

 • Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas direktore Alla Matvejeva:

  “Izsaku Jums lielu pateicību par piedāvātajiem dokumentu paraugiem! Esmu izmantojusi vairākus sniegtos materiālus skolas dokumentācijas sakārtošanā, esmu informēta par grozījumiem likumos, un man nav jāizmanto citas vietnes, lai iepazītos ar MK noteikumiem, grozījumiem u. tml. Jūsu mājaslapa ir atvieglojusi manu direktores darbu ar dokumentāciju… „atvieglotāka dzīve”.”

 • Rīgas 3. speciālā pamatskolas lietvedības pārzine Anita Krūzamjagi:

  “Jau ilgstoši sadarbojamies ar Skolutiesibas.lv. Regulāri saņemam visu jaunāko informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, ļoti noder arī izmaiņu īsais apraksts satura rādītājā. Ātri varam sameklēt ar izglītības sistēmu saistītos dokumentus, gan senākus, gan tikko apstiprinātus. Ikdienas darbā bieži izmantojam atsūtītos  dokumentācijas paraugus. Īpaši neskaidros juridiskos gadījumos esam lūguši individuālu konsultāciju, kuru vienmēr operatīvi esam saņēmuši un kurā neskaidrās situācijas risinājums bija izskaidrots ļoti kvalificēti un juridiski pamatoti. Liels paldies par Jūsu darbu!”

 • Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītāja Svetlana Rukmane:

  “Esam pateicīgi par iespēju ātri atrast ikdienas darbam nepieciešamo informāciju. Ļoti atvieglo darbu atsūtītie iekšējo dokumentu paraugi, kā arī tiesību metodiskajos materiālos norādes – (..) regulējuma būtība/komentārs un papildus informāciju sniegs (..)”

 • Daugavpils 13. vidusskolas direktore Andžela Skutele:

  “Paldies par veiksmīgu sadarbību, sapratni, praktisku, operatīvu palīdzību skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādē, informāciju par aktualitātēm, izmaiņām valsts likumdošanā!”

 • Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks:

  “Viļānu vidusskola, manuprāt, jau trešo gadu sadarbojas ar Jūsu vadīto portālu. Uzskatu, ka tas pašlaik ir vislabākais un vienīgais juridisko dokumentu nodrošinājums tieši skolām. Šeit tiek sniegta visjaunākā informācija, ko saņemu katru mēnesi, tiek sniegti labojumi un skaidrojumi.

  Teikšu atklāti, agrāk nekā tamlīdzīga nebija, un daudzās lietās skolas dokumentācijas sakārtošanā mēs bijām neziņā un neizpratnē. Mēs, skolu direktori, vācām informāciju cits no cita, pielabojām un uzlabojām. Tagad, pateicoties Jūsu portālam, ir ļoti ērti strādāt, saņemot kāda dokumenta pamatparaugu, ko es pārveidoju atbilstoši savas skolas situācijai, un šis dokuments sāk darboties skolā.

  Domāju, ka tas ir vislielākais ieguvums un ikvienam skolas direktoram būtu jāizmanto šī lieliskā iespēja. Varu piebilst, ka tieši šādā veidā sagatavotus dokumentus mūsu skolā ir vairākkārt pārbaudījušas dažādas inspekcijas – aizrādījumu nav bijis.

  Uzskatu, ka abonēšanas maksa ir simboliska, salīdzinot ar ieguvumu, ko katrs skolas vadītājs gūst, sadarbojoties ar Jums.

  Ļoti patīkami bija saņemt arī tālākizglītības dokumentu ar atbilstošu stundu skaitu.

  Paldies portālam un tieši Kristapam Runtam! Lai Jums veicas attīstīties un pilnveidoties!”

 • Habad Ebreju privātās vidusskolas Direktore Jūlija Gomoļa un direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Svetlana Arhipova

  Skolutiesības.lv ir ļoti ērts informatīvs kanāls, kas palīdz skolas administrācijas darbā. Tas kompakti iepazīstina ar jaunākajiem juridiskajiem dokumentiem, reizē palīdzot ekonomēt laiku. Skolutiesības.lv juristi uzreiz pievērš mūsu uzmanību nepieciešamajiem dokumentiem, akcentējot tajos vissvarīgāko, kā arī piedāvā saites uz avotiem, kas papildus palīdz atklāt vajadzīgo tēmu. Patīkami, ka mums ir iespēja izjautāt kādu no juristiem, ja rodas kāds neparedzēts jautājums vai situācija un saņemt argumentētu atbildi. Un vēl mums darbā palīdz jautājumu un atbilžu daļa, jo tajā lasām citu skolu kolēģu uzdotos jautājumus un arī jurista paskaidrojumus.  Tas ir ļoti svarīgs moments profesionālajā saskarsmē – kas līdzīgs “supervīzijai” mācību iestādes vadīšanā. Paldies! Ceram uz turpmāko auglīgo komunikāciju!

 • PIKC ''Rīgas Valsts tehnikums'' personāla un lietvedības nodaļas vadītājs Gints Feldbergs

  Jūsu sūtīto informāciju vienmēr izskatu pilnībā. Patīk sadaļa ar atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem. Palīdz uzturēt formu. Izcelt gribu divas lietas. Pirmā – izmaiņas likumdošanā. Izglītības iestādē tiek pildīti neskaitāmi normatīvie akti. Neskatoties uz dažādiem iespējamiem informācijas iegūšanas veidiem, diemžēl ik pa laikam tomēr gadās, ka kādas normatīva akta prasības ir jaunums. Otrā – dažādu dokumentu paraugi. Īpašs paldies par nolikumu paraugiem. Domāju, ka portāla informācija īpaši nozīmīga mazajām skolām, kurās nav atsevišķa dienesta vai darbinieka, kurš nodarbotos tikai ar juridiskajiem un personāla jautājumiem, jo likumdošanas prasības visiem vienādas. No pēdējā laikā saņemtā paldies par datu aizsardzības un ētikas kodeksa izmaiņu nepieciešamības atspoguļojumu.

 • SPA SCHOOL masāžu tehnoloģiju skolas mācību daļas vadītāja Inese Cīrule

  Liels paldies portāla “Skolutiesības.lv” komandai par profesionālo darbu un par izglītības iestādēm sniegto juridisko atbalstu! Jūsu ikmēneša „Tiesību metodiskais materiāls izglītības iestādēm”  dod iespēju vienmēr un savlaicīgi iepazīties ar aktuālām likumu un Ministru kabineta noteikumu izmaiņām un grozījumiem, kas ir ļoti būtiski un svarīgi izglītības iestāžu ikdienas darbā.  Portālā vienmēr var atrast arī jaunākos un aktualizētos dokumentu paraugus. Jūs esat mūsu īstais palīgs un konsultants gan izglītības iestādes dokumentu izstrādē, gan to sakārtošanā atbilstoši spēkā esošiem normatīvo dokumentu prasībām. Esam ļoti gandarīti par profesionalitāti, operativitāti, izpratni un spēju iedziļināties mūsu jautājumos.
  Sirsnīgs paldies par sniegtajām padomiem, konsultācijām un palīdzību! Vēlam visai komandai arī turpmāko profesionālo uzplaukumu! Bet mēs tikmēr esam un būsim jūsu patstāvīgi klienti

 • Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītāja Jana Kašlaja

  Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību “Skolutiesības.lv” un īpaši Kristapam Runtam, par viņa cilvēcisko attieksmi, augsto profesionalitāti un lietderīgajiem padomiem.  Pateicoties Jūsu sūtītajiem palīgmateriāliem ir iespēja strādāt profesionālāk un celt savu kvalifikāciju. Paldies ,ka vienmēr esat atbildējuši un sazinājušies.

 • Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Anna Rostova

  Esmu ilggadējs skolutiesibas.lv “Metodiskie materiāli izglītības iestādei” abonents. Augstu vērtēju sadarbību un juridisko atbalstu.

 • Friča Brīvzemnieka pamatskolas administrācija

  Jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojamies ar SIA “Skolu tiesību atbalsts”, saņemot ikmēneša informatīvos materiālus, kas ļoti palīdz ikdienas darbā. Nav nemaz tik vienkārši ikdienā saprast, kā juridiski pareizi noformēt dokumentus. Tā kā izglītības iestādēs nav darbinieku ar juridisko izglītību, tad nenovērtējams ir Jūsu sniegtais atbalsts. Vienmēr ir iespēja ieskatīties SIA “Skolu tiesību atbalsts” mājaslapā un izmantot tieši tos materiālus, kas konkrētajā gadījumā ir nepieciešami.

  Paldies Jums par atbalstu un ar prieku izmantosim Jūsu piedāvātos materiālus arī turpmāk!

 • Āgenskalna sākumskolas direktore Ināra Kaķīte

  Paldies par  sadarbību. Jūsu veidotie dokumentu paraugi vienmēr ir aktuāli, darbam noderīgi. Tos viegli izmantot darbā. Svarīgi, ka skolas direktors tos droši var izmantot, nebaidoties, ka tie varētu nebūt korekti, ietaupot ļoti daudz laika.

 • Lībagu sākumskolas direktore Vēsma Gaiziņa

  Paldies Skolutiesības.lv par iespēju izmantot pirmsskolas un skolas darbā nepieciešamās dokumentācijas paraugus! Paldies Jums par savlaicīgi sniegtajām konsultācijām, kas pamatotas ar atsaucēm uz normatīvajiem dokumentiem!

 • Rīgas Kristīgās vidusskolas direktore Iveta Gaile

  Rīgas Kristīgā vidusskola izsaka vislielāko pateicību SIA “Skolu tiesības atbalsts” par atsaucību un profesionālo atdevi, regulāri atbalstot skolas absolūto nepieciešamību pēc tiesību aktu pārzināšanas un to pielietošanas ikdienā! Skolu vadības arvien vairāk izjūt birokrātijas jūgu, kad par lielāko vadības darbu kļūst “pareizo” papīru sagatavošana, lai pierādītu skolas darba kvalitāti un tās efektivitāti. Jūs tiešām ļoti palīdziet, informējot ne tikai par jaunākajiem normatīvajiem aktiem, bet arī sniedzot īsu un kodolīgu to skaidrojumu, kā arī atbildot uz  neskaidrajiem jautājumiem un risinot problēmsituācijas un problēmjautājumus. Jo īpaši skolas lietvedībā noder Jūsu apkopotā tabula par dokumentiem, to tiesisko pamatu, termiņiem un pieejamības statusu. Paldies Jums!

  Mēs izsakām lielu komplimentu Jūsu svētīgajam darbam! No savas puses apsolām nodrošināt pateicības vārdus plašākai auditorijai!

 • Iecavas novada sporta skolas " Dartija" lietvede Lienīte Ludriķe

  Abonējam skolutiesības.lv jau vairākus gadus. Skolutiesības.lv pieejamā informācija un dokumentu paraugi būtiski atvieglo ikdienas darbu izglītības iestādē, kā arī sniedz jaunāko un aktuālāko informāciju par būtiskām izmaiņām un jauninājumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar izglītības nozari.

 • Skaistumkopšanas profesionālās vidusskolas BEAUTY SCHOOL direktore Inga Lokmane

  Ir vieglāk strādāt, ja ir “aizmugures” sajūta. Vienmēr ir noderīga aktuāla informācija. Jāsaka, ka arī sameklēt nepieciešamos dokumentu paraugus Jūsu mājas lapā ir viegli, ērti, jo ir pārskatāmi.  Jūsu konsultantu darbs, atbildes uz jautājumiem ir palīdzējis ne vienā vien neskaidrā situācijā.

 • Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas direktore Edīte Plamše

  Sirsnīgs paldies par sadarbību. Esat lieliski palīgi skolām!

 • Annenieku pamatskola

  Paldies par sadarbību daudzu gadu garumā, bez Jūsu atbalsta ikdiena būtu bijusi daudz grūtāka.

  Lai pietiek spēka turpināt Jūsu ļoti vajadzīgo darbu.