Dokumenti un informācija abonentiem

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Dokumenti un informācija abonentiem

Meklēšana dokumentu nosaukumos:

1) Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+F. Pārlūka stūrī tiks atvērts dialoglodziņš ‘Meklēšana’;

2) Lodziņā ierakstiet meklējamā teksta daļu;

3) Nospiediet taustiņu ENTER.

IEKŠĒJO DOKUMENTU PARAUGFORMAS

Skolutiesības.lv iekšējo dokumentu katalogs

Pamatdokumenti 2018

Izglītojamo drošības un atbalsta dokumenti 2018

Izglītības procesa dokumenti 2018

Rīkojumi izglītības procesa īstenošanai 2018

Personāla un darba tiesību dokumenti 2018

Darbinieku darba aizsardzības dokumenti izglītības iestādē 2018

Lietvedības un arhīva dokumenti 2018

Personas datu aizsardzības dokumenti 2018 (!) Precizēti saskaņā ar Datu regulu (2018/25/05)

Preču aprites un grāmatvedības dokumenti 2018

Saimnieciskie līgumi un akti 2018