Dokumenti un informācija abonentiem

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Dokumenti un informācija abonentiem

Meklēšana dokumentu nosaukumos:

1) Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+F. Pārlūka stūrī tiks atvērts dialoglodziņš ‘Meklēšana’;

2) Lodziņā ierakstiet meklējamā vārda pirmos burtus;

3) Nospiediet taustiņu ENTER.

LIKUMDOŠANA UN AKTUĀLO IZMAIŅU PĀRSKATI

Likumdošanas akti izglītības iestādēm - ROKASGRĀMATA 2019 (ar komentāriem)

Aktuālās likumu izmaiņas un grozījumi (pēdējie 12 mēnēši)

IEKŠĒJO DOKUMENTU PARAUGFORMAS 2019

Skolutiesības.lv iekšējo dokumentu katalogs

Pamatdokumenti

Izglītojamo drošības un atbalsta dokumenti

Izglītības procesa dokumenti

Rīkojumi izglītības procesa īstenošanai

Personāla un darba tiesību dokumenti

Darbinieku darba aizsardzības dokumenti izglītības iestādē

Lietvedības un arhīva dokumenti

Personas datu aizsardzības dokumenti saskaņā ar Datu regulu (2016/679)

Preču aprites un grāmatvedības dokumenti

Saimnieciskie līgumi un akti