Dokumenti un informācija abonentiem

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Dokumenti un informācija abonentiem

 

Meklēšana dokumentu nosaukumos:

1) Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+F. Pārlūka stūrī tiks atvērts dialoglodziņš ‘Meklēšana’;

2) Lodziņā ierakstiet meklējamā vārda pirmos burtus;

3) Nospiediet taustiņu ENTER.

 

* Dokumentu paraugi tiek pastāvīgi aktualizēti. Taču, ņemot vērā to apjomīgo skaitu, vērst arī pašiem uzmanību formas parauga atbilstībai normatīvajiem aktiem (atsauce uz spēkā esošu tiesību normu, teksta atbilstība spēkā esošai tiesību normai u.tml.).

IEKŠĒJO DOKUMENTU PARAUGFORMAS (juridiskā struktūra)

Pamatdokumenti

Skolutiesības.lv iekšējo dokumentu katalogs un abonentu uzdotie jautājumi

Izglītojamo drošības un atbalsta dokumenti

Izglītības procesa dokumenti

Rīkojumi izglītības procesa īstenošanai

Personāla un darba tiesību dokumenti

Darbinieku darba aizsardzības dokumenti izglītības iestādē

Lietvedības un arhīva dokumenti

Personas datu aizsardzības dokumenti saskaņā ar Datu regulu (2016/679)

Preču aprites un grāmatvedības dokumenti

Saimnieciskie līgumi un akti

COVID 19 dokumenti (regulējums zaudējis spēku, paraugi var noderēt citu dokumentu sagatavošanai)