Dokumenti un informācija abonentiem

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Dokumenti un informācija abonentiem

Meklēšana dokumentu nosaukumos:

1) Nospiediet taustiņu kombināciju CTRL+F. Pārlūka stūrī tiks atvērts dialoglodziņš ‘Meklēšana’;

2) Lodziņā ierakstiet meklējamā teksta daļu;

3) Nospiediet taustiņu ENTER.

LIKUMDOŠANA UN AKTUĀLO IZMAIŅU PĀRSKATI

Likumdošanas akti izglītības iestādēm - ROKASGRĀMATA 2017 (ar komentāriem)

Aktuālās likumu izmaiņas un grozījumi (2017.gads)

IEKŠĒJO DOKUMENTU PARAUGFORMAS

Pamatdokumenti 2017

Izglītojamo drošības un atbalsta dokumenti 2017

Izglītības procesa dokumenti 2017

Darbinieku darba aizsardzības dokumenti izglītības iestādē 2017

Personāla un darba tiesību dokumenti 2017

Rīkojumi izglītības procesa īstenošanai 2017

Lietvedības un arhīva dokumenti 2017

Personas datu aizsardzības dokumenti 2017

Preču aprites un grāmatvedības dokumenti 2017

Saimnieciskie līgumi un akti 2017