Par Skolutiesības.lv

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Par Skolutiesības.lv

Skolutiesības.lv mērķis ir sniegt atbalstu tiesiskās dokumentācijas sakārtošanā izcilai izglītības iestādes darbībai, informējot vadību par likumu jaunumiem un nepieciešamo iekšējo dokumentu paraugiem.

Kopš 2011. gada Skolutiesības.lv atvieglo darbu un ietaupa laiku Latvijas skolu un pirmsskolu vadītājiem, viņu vietniekiem, lietvedēm un sekretārēm.

Jau vairāk nekā 700 klientu atzinīgi novērtē Skolutiesības.lv. Uzziniet vairāk – lasiet atsauksmes!

Skolutiesības.lv idejas autors:

“Skolutiesības.lv izveidoju, lai atvieglotu darbu un ietaupītu laiku izglītības iestādes vadībai darbā ar tiesību dokumentiem. Izglītības iestādēm saistošais tiesiskais regulējums ir ļoti plašs, tas aptver daudz dažādu tiesību jomu. Arī nepieciešamo iekšējo dokumentu skaits ir būtiski palielinājies. Darbs šajā jomā ir laikietilpīgs un prasa specifiskas zināšanas par dokumentu saturu un to izstrādes juridisko tehniku.

Mana iepriekšējā darba pieredze gan valsts, gan privātajā sektorā ļāva man iegūt zināšanas un izpratni par tiesību piemērošanu plašas kompetences ietvaros. Tāpēc, specializējoties izglītības iestāžu tiesību jautājumos, varēju radīt platformu, kur ikviens tās pārstāvis var viegli orientēties, uzzināt par likumdošanas jaunumiem, iegūt nepieciešamos iekšējos dokumentus un konsultēties ar šīs nozares juristu.”

Kristaps Runts, Skolutiesības.lv izveidotājs/ jurists

Kristaps Runts Jurists

Izglītība

 • Tiesību maģistrs, Latvijas Universitāte, 2008
 • Tiesību bakalaurs, Latvijas Universitāte, 2006
 • Vadībzinību bakalaurs, Rīgas Stradiņa universitāte, 2005

Profesionālā pilnveide

 • Sertificēts darba aizsardzības speciālists, Darba drošības centrs, 2013
 • Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, Datu valsts inspekcija, 2012

Papildu apmācība

 • Nodokļu un to uzskaites kurss, Latvijas Universitāte, 2013
 • Grāmatvedības izglītības programma, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, 2012
 • Praktiskās grāmatvedības kurss, Rīgas Tehniskā universitāte, 2011

Pieredze

 • Pieredze vadošo valsts pārvaldes iestāžu darbā: Ekonomikas ministrija; Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs
 • Darbs privātajā jomā: SIA "Baltisches Haus"; zvērinātu advokātu birojs "Borenius" (šobrīd nosaukums - COBALT)

Agris Bukovskis Jurists

Izglītība

 • Tiesību maģistrs, Rīgas Stradiņa Universitāte, 2016
 • Tiesību bakalaurs, Latvijas Policijas akadēmija/ Latvijas Universitāte, 2013
 • Sertificēts apdrošināšanas brokeris, Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācija, 2017

Pieredze

 • Pieredze vadošu valsts pārvaldes iestāžu darbā: Ārlietu ministrija; Izglītības ministrijas Valsts izglītības satura centrs, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
 • Darbs privātajā jomā: SIA “Colemont FKB Latvia”, SIA “IT de iure”, SIA “Dart Frog”

Elīza Stilve Jurista palīdze

Izglītība

 • Studijas tiesību bakalaura programmā, Latvijas Universitāte, 2016

Pieredze

 • Jurista palīdze - MEDtiesibas.lv