Par Skolutiesības.lv

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Par Skolutiesības.lv

Skolutiesības.lv ir interneta vietne izglītības iestādēm par likumu jaunumiem un iekšējo dokumentu paraugiem. Šī ir Latvijā vienīgā šāda veida platforma tieši izglītības iestādēm, kur pieejami vairāk nekā 600 dažādi dokumentu paraugi.

Kopš 2011. gada Skolutiesības.lv atvieglo darbu un ietaupa laiku Latvijas skolu un pirmsskolu vadītājiem, viņu vietniekiem, metodiķiem, lietvežiem, sekretārēm un citām personām, kuru darbs saistīts ar izglītības iestādes vadību un dokumentiem.

Jau vairāk nekā 800 klientu lieto Skolutiesības.lv. Uzziniet vairāk – lasiet atsauksmes!

Skolutiesības.lv idejas autors:

Skolutiesības.lv atvieglo darbu un ietaupa laiku izglītības iestādes vadībai apkopot likumu izmaiņas un sagatavot dažādus tiesību dokumentus. Izglītības iestādēm saistošais tiesiskais regulējums ir ļoti plašs, tas aptver daudz dažādu tiesību jomu. Arī nepieciešamo iekšējo dokumentu skaits ir būtiski palielinājies. Darbs šajā jomā ir laikietilpīgs un prasa specifiskas zināšanas par dokumentu saturu un to izstrādes juridisko tehniku.

Mana iepriekšējā darba pieredze gan valsts, gan privātajā sektorā ļāva man iegūt zināšanas un izpratni par tiesību piemērošanu plašas kompetences ietvaros. Tāpēc, specializējoties un apgūstot izglītības iestāžu tiesību jautājumos, varēju radīt šo platformu, kur ikviens tās lietotājs var viegli orientēties, uzzināt par likumdošanas jaunumiem, iegūt nepieciešamos iekšējos dokumentus un konsultēties ar šīs nozares juristu.

Ideja par Skolutiesības.lv ir arī par sociālu ieguldījumu  un devumu savai valstij, tās izglītības sistēmai un cilvēkiem, kuri atbild par izglītības vadību un izstrādā dokumentus katrā konkrētā izglītības iestādē. Gada maksājums EUR 70, ko klients maksā par pakalpojumu, sedz dokumentu sagatavošanas, informācijas aktualizēšanas un vietnes uzturēšanas izmaksas.”

Kristaps Runts Dibinātājs, galvenais jurists

Izglītība

 • Tiesību maģistrs, Latvijas Universitāte, 2008
 • Tiesību bakalaurs, Latvijas Universitāte, 2006
 • Vadībzinību bakalaurs, Rīgas Stradiņa universitāte, 2005

Profesionālā pilnveide

 • Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, Datu valsts inspekcija, 2012
 • Sertificēts darba aizsardzības speciālists, Darba drošības centrs, 2013

Papildu apmācība

 • Pedagoģiskās darbības pamati, Latvijas Universitāte, 72 stundas, 2021
 • Programmēšanas valoda JavaScript, Rīgas Tehniskā universitāte, 44 stundas, 2019
 • Nodokļu un to uzskaites kurss, Latvijas Universitāte, 32 stundas, 2013
 • Grāmatvedības izglītības programma, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, 40 stundas, 2012
 • Praktiskās grāmatvedības kurss, Rīgas Tehniskā universitāte, 48, stundas, 2011

Pieredze

 • Pieredze vadošo valsts pārvaldes iestāžu darbā: Ekonomikas ministrija; Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs
 • Darbs privātajā jomā: SIA "Baltisches Haus"; zvērinātu advokātu birojs "Borenius"

Agris Starts Jurists

Izglītība

 • Tiesību maģistrs, Rīgas Stradiņa universitāte, 2016
 • Tiesību bakalaurs, Latvijas Policijas akadēmija/ Latvijas Universitāte, 2013
 • Sertificēts apdrošināšanas brokeris, Latvijas apdrošināšanas brokeru asociācija, 2017

Papildu apmācība

 • Pedagoģiskās darbības pamati, Latvijas Universitāte, 72 stundas, 2021
 • Efektīva komunikācija un saskarsme (Master Training), 2020
 • Neirolīderība un emocionālā inteliģence (Master Training), 2020
 • Inspiring Leadership through Emotional Intelligence (Coursera), 2021

Pieredze

 • Pieredze vadošu valsts pārvaldes iestāžu darbā: Ārlietu ministrija; Izglītības ministrijas Valsts izglītības satura centrs, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
 • Darbs privātajā jomā: SIA “Colemont FKB Latvia”, SIA “IT de iure”, SIA “Dart Frog”