Reviews

Skolutiesības.lv

Skolu tiesību atbalsts

Reviews

 • (Latvian) Rēzeknes novada speciālās pamatskolas direktos Georgs Ignatjevs

  (Latvian) Skolutiesības.lv abonements ir drošs pirmais solis skolas tiesiskās dokumentācijas sakārtošanā un atjaunināšanā. Ikmēneša tiesību metodiskais materiāls ar normatīvo aktu izmaiņu saprotamu, pilnvērtīgu skaidrojumu, piemēriem un jautājumiem/atbildēm ir labs palīgs skolas vadības darbā.

 • (Latvian) Salas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes " Ābelīte" vadītāja Inga Pastare

  (Latvian) Izglītības iestādes vadītājas amatā esmu no 2005. gada, bet sadarbība ar Skolutiesibas.lv aizsākās 2011. gadā. Ik mēnesi uz e-pastu saņemu informāciju par aktualitātēm un grozījumiem normatīvajos aktos. Priecē nodrošinātā iespēja ātri un pārskatāmi sameklēt ikdienā nepieciešamo iekšējo dokumentu paraugu veidlapas, kas ļoti atvieglo darbu. Tiesību metodiskajos materiālos ievietotās norādes palīdz efektīvi un jēgpilni sakārtot iestādes iekšējos normatīvos aktus. Jurists K. Runts ir atsaucīgs, sniedz konsultācijas arī telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

 • (Latvian) Rīgas 92. vidusskolas direktore Lolita Semjonova

  (Latvian) Paldies par ilggadējo sadarbību un vienmēr savlaicīgu, kvalificēto juridisko palīdzību! Patīkami, ka Jūs rūpējaties par mums, direktoriem, atvieglojot mūsu ikdienas darbu, sastādot iekšējos normatīvos aktus, nolikumus u.c. normatīvos dokumentus. Jūs esiet tāda saliedēta un kompetenta komanda, kura vienmēr operatīvi reaģē uz mūsu jautājumiem gan telefoniski, gan elektroniski. Pateicoties Jums mēs venmēr esam informēti par likumu grozījumiem un  to niansēm. Ceram uz turpmāku veiksmīgo sadarbību!

 • (Latvian) Rīgas 4. pamatskolas direktore Inta Pastere

  (Latvian) Paldies Skolutiesības.lv par veiksmīgu septiņu gadu sadarbību. Mums ir tik daudz likumu un noteikumu, kuri ik brīdi mainās, papildinās. Bez Jums tiem izsekot būtu ļoti grūti, teiktu – neiespējami. Laikus tiek paziņots par izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, kas ļauj savlaicīgi veikt grozījumus skolas dokumentos. Man patīk  īsie un kodolīgie mēneša informatīvie pārskati par jaunumiem tiesību aktos, kuri   atvieglo darbu. Dokumentu paraugi atvieglo skolas iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi. Liels paldies Jums un  Jūsu komandai par atbalstu un padomiem, risinot skolas darba jautājumus.

 • (Latvian) Viduču pamatskolas direktore Ināra Sokirka

  (Latvian) Jau vairākus gadus Viļakas novada Viduču pamatskola sadarbojas ar Skolutiesības lv. Šāda sadarbība ir nenovērtējams atbalsts jebkuras izglītības iestādes darbam. Šobrīd skolas ir pārslogotas ar milzīgu iekšējo normatīvo dokumentu apjomu attiecībā uz izglītības procesu, personālu un izglītojamajiem.  Ir daudz vieglāk strādāt, saņemot speciālistu palīdzību lietvedības, drošības, datu aizsardzības un daudzos citos jautājumos. Mūsu skola regulāri saņem visjaunāko informāciju par izmaiņām izglītības likumdošanā, aktuālo izmaiņu pārskatus un grozījumus. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt arī individuālas konsultācijas. Uzskatu, ka SIA “Skolu tiesību atbalsts” un tās valdes locekli Kristapu Runtu raksturo augsta atbildības sajūta un profesionalitāte. Esmu ieteikusi arī vairākiem saviem kolēģim uzsākt sadarbību ar Skolutiesības lv.

 • (Latvian) Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks

  (Latvian) Esam ļoti pateicīgi par iespēju abonēt  “Skolutiesibas.lv ” piedāvātos pakalpojumus. Ir ļoti ērti,  ka katru mēnesi var atrast aktuālo informāciju par izmaiņām un grozījumiem likumos , izmantot nepieciešamos izstrādātos dokumentu paraugus.  Bieži ir nepieciešamība  pēc profesionāliem speciālistiem jautājumos, kas skar izglītības iestādes, un Jūs tiešām šo jomu ļoti labi pārzināt. Ar Jums  patīkami sadarboties, ir liels prieks par operativitāti, lielo atbildības sajūtu, precizitāti un augsto darba kvalitāti. Paldies Kristapam Runtam par korekto darbu! Uz sadarbību arī turpmāk!

 • (Latvian) Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte Leščinska

  (Latvian) Pozitīvi vērtēju iespēju  sadarboties ar “Skolutiesības.lv. Šī vietne  ir ļoti labs atbalsts skolas darbā. Ir ērti vienuviet iepazīties ar aktualitātēm,  jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem. Savā  darbā   izmantoju iekšējo dokumentu paraugus, kas ir kvalitatīvi izstrādāti, pielāgojot  tos skolas situācijai. Paldies Jums!

 • (Latvian) Rīgas 46. vidusskolas direktors Boriss Antonovs

  (Latvian) Rīgas 46. vidusskola jau no 2015. gada sadarbojas ar SIA “Skolu tiesību atbalsts”, aktīvi izmantojot iespēju iegūt profesionālās zināšanas un normatīvo dokumentu skaidrojumu atbilstoši likumdošanai. Gūstam iespēju papildināt zināšanas un  izmantot dokumentu sagataves, kuras ļauj efektīvi un sistemātiski tās izmantot skolas lietvedībā un skolvadībā. Skolas administrācija ir pateicīga par ātro, konstruktīvo un mērķtiecīgo saziņu ar SIA “Skolu tiesību atbalsts”, kad radušies būtiski jautājumi. Paldies par pārdomāto, pārredzamo un konkrēto informācijas izkārtojumu, kur izmantojamie materiāli ir sagatavoti profesionāli augstā līmenī un ļauj padziļināt izpratni par daudziem normatīvajiem aktiem un darba likumdošanā piemērojamo dokumentāciju, kura ir ļoti nozīmīga skolas darbībā. Tāpat arī pateicamies par aktuālās ikmēneša jaunākās informācijas atsūtīšanu uz e-pastu. Vienvārdsakot – PALDIES.

 • (Latvian) Vārmes pamatskolas direktore Agita Grāvere - Prenclava

  (Latvian) Skolutiesibas.lv ir labs palīgs darbā, tajā ātri un ērti var sameklēt nepieciešamo informāciju. Darbu atvieglo Jūsu portālā ievietotie iekšējo dokumentu paraugi un ikmēneša apkopojums par normatīvajiem aktiem un sniegtās atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Paldies Jums par sadarbību!

 • (Latvian) Rīgas Klasiskās ģimnāzijas lietvedības pārzine Beata Ziemulāne

  (Latvian) Ļoti ērti, ka pastāv iespēja ik mēnesi vienuviet iepazīties ar jaunumiem likumdošanā izglītības jomā un atlasīt to, kas skar manu profesionālo darbību. Strādājot ar skolutiesibas.lv jau sesto gadu jūtu drošu aizmuguri juridiskajos jautājumos un atbalstu nepieciešamās dokumentācijas veidošanā. Paldies, Jums!

 • (Latvian) Priekules pirmsskolas izglītības Iestādes “Dzirnaviņas” vadītāja Ina Dalbiņa

  (Latvian) Paldies Skolutiesību.lv komandai par sadarbību. Praktiski izmantoju sniegtos paraugus  izglītības iestādes iekšējo dokumentu izstrādē. Noderīga ir aktuālā informācija par izmaiņām valsts likumdošanā, kā arī varu saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem ar izsmeļošu skaidrojumu un pamatojumu.

 • (Latvian) Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” vadītāja Alīna Čistjakova

  (Latvian) Ļoti ērts un pieejams pakalpojums. Vienmēr aktuāla jauna informācija, izglītības procesa dokumenti. Labi paraugi , ērta meklēšana. Tiesību metodiskais materiāls ir pārskatāmi apkopots. Noteikti izmantosim šo pakalpojumu arī turpmāk.

 • (Latvian) Cesvaines vidusskolas direktors Didzis Baunis

  (Latvian) Vēlos pateikties Skolutiesibas.lv par plašo iekšējo normatīvo aktu paraugu piedāvājumu. Esmu tos izmantojis Cesvaines vidusskolas darbinieku amata aprakstu un iekšējo noteikumu sagatavošanā. Atzinīgi vērtēju to, ka datu bāze tiek pastāvīgi papildināta atbilstoši likumu izmaiņām.

 • Riga Secondary school No. 51- Nadežda Akopjana

  (Latvian) “Sadarbojos ar Skolutiesības.lv jau četrus gadus. Visu šo gadu laikā esmu nekavējoties saņēmusi profesionālas un pilnvērtīgas atbildes uz visiem mani interesējošiem jautājumiem. Man ir radies iespaids, ka vienīgi šeit strādā cilvēki, kuri saprot un palīdz mums – direktoriem. No visas sirds gribu pateikties par sadarbību. Vēlu Jums uzplaukumu! Paliekat kopā ar mums, jo mēs liekam uz Jums lielas cerības. Paldies, Jums, ka esat.”

 • Head master of Rīgas Distance Education Secondary school - Edgars Grīns

  (Latvian) “Skolutiesibas.lv ir ļoti labs palīgs skolas darbā! Tur ātri un ērti var apskatīt gan izmaiņas normatīvajos aktos, gan arī ātri sameklēt kāda no daudzajiem, daudzajiem skolas dokumentu paraugiem! Paldies Jums!”

 • Head mistress of Riga Daugavgriva Secondary school - Olga Seļutina

  (Latvian) “Liels paldies par Jūsu darbu, par piedāvātajiem paraugiem. Šodien mēs nespējam ātri orientēties nepārtraukti mainīgajos normatīvajos dokumentos, tādēļ ir svarīgi saņemt no juristiem kvalitatīvus paskaidrojumus par tiem. Pateicoties Jūsu darbam, mēs sakārtojām visu skolas dokumentāciju.”

 • Head Master of Staļģene Secondary School - Aivars Naglis (in language of origin):

  “Informācija, ko saņemu, ir ļoti labi pasniegta, jo:
  1) var apskatīt visus jaunos dokumentus un izvēlēties tikai sev nepieciešamo;
  2) par interesējošo tiesību aktu vispirms var izlasīt atsauksmi (anotāciju);
  3) ja šo dokumentu nepieciešams izstudēt sīkāk, atliek tikai noklikšķināt uz tā saites;
  4) ja nepieciešams sameklēt kādu agrāk iznākušu dokumentu, to atrast ir ļoti vienkārši.

  Par Jelgavas rajona Staļģenes pamatskolas direktoru sāku strādāt 2005. gadā, tagad vadu Jelgavas novada Staļģenes vidusskolu. Uzsākot vadītāja darbu, iekārtoju lielu mapi, kur ievietoju visus man saistošus normatīvos aktus, un drīz mapē vairs nebija vietas, dokumentus dažreiz vajadzēja ilgi meklēt. Šī mape vēl aizvien stāv manā plauktā, bet to lietoju arvien retāk, jo informāciju varēju iegūt portālā Likumi.lv un IZM mājaslapā. Iepriekšējā mācību gadā tajā ieskatījos tikai dažas reizes, jo, pateicoties Jūsu piedāvātajai informācijai, tas vairs nav nepieciešams, arī papīra formātā dokumentus praktiski vairs nedrukāju. Jūs esat ietaupījis manu laiku, ko tagad varu izmantot citu jautājumu sakārtošanai. Paldies arī par bezmaksas konsultācijām, ko sniedzat nestandarta gadījumu risināšanā, – tas arī atvieglo manu darbu un ietaupa laiku!”

  13.08.2013.

 • Education department Chief specialist of Kekava municipality – Aija Āre

  (Latvian) “Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa augsti vērtē Jūsu regulāri sniegto informāciju par aktualitātēm un izmaiņām normatīvajos aktos.”

 • (Latvian) Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija:

  (Latvian) “Kuldīgas Centra vidusskolai vairākkārt un ļoti operatīvi ir sniegtas konsultācijas par darba likumiem.Pozitīvi vērtēju arī iespēju izmantot iekšējo dokumentu paraugus, pielāgojot tos skolas situācijai. Darbu ļoti atvieglo ikmēneša apkopojums par normatīvajiem aktiem. Uzskatu, ka skolutiesibas.lv ir vislabākais juridisko dokumentu nodrošinājums tieši skolām. Ikdienas darbā ir ļoti liels palīgs skolas sekretārei un personāllietu speciālistei.”

 • Deputy Director of Jelgava 3rd Primary School - Daiga Miķelsone (in language of origin):

  “Paldies par izveidoto mājaslapu Skolutiesības.lv, kura sniedz nepieciešamo informāciju un ir kā ‘špikeris’ skolas dokumentu sagatavošanā.”

  31.08.2013.

 • Head of the Education, Culture and Sports Department of Dagda District Council - Marija Micķeviča (in language of origin):

  “Vēlos dalīties savā pieredzē par darbu ar Skolutiesības.lv. Gribu teikt, ka saņemtā informācija ļoti atvieglo manu darbu. Uzreiz kompakti un detalizēti esmu iepazīstināta ar visiem jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem, kas publicēti mēneša laikā. Ir doti daudzveidīgi līgumu, noteikumu un kārtību paraugi, ko atliek tikai pielāgot savām vajadzībām.

  Ar visām aktualitātēm vienreiz mēnesī iepazīstinu Dagdas novada izglītības iestāžu vadītājus. Nepieciešamības gadījumā saņemu arī mutisku konsultāciju no Kristapa Runta.

  Paldies par līdzšinējo sadarbību!”

  13.08.2013.

 • Head mistress of Liepaja Evening (Shift) Secondary school - Alla Matvejeva (in language of origin):

  “Izsaku Jums lielu pateicību par piedāvātajiem dokumentu paraugiem! Esmu izmantojusi vairākus sniegtos materiālus skolas dokumentācijas sakārtošanā, esmu informēta par grozījumiem likumos, un man nav jāizmanto citas vietnes, lai iepazītos ar MK noteikumiem, grozījumiem u. tml. Jūsu mājaslapa ir atvieglojusi manu direktores darbu ar dokumentāciju… „atvieglotāka dzīve”.”

  13.08.2013.

 • (Latvian) Rīgas 3. speciālā pamatskolas lietvedības pārzine Anita Krūzamjagi:

  (Latvian) “Jau ilgstoši sadarbojamies ar Skolutiesibas.lv. Regulāri saņemam visu jaunāko informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, ļoti noder arī izmaiņu īsais apraksts satura rādītājā. Ātri varam sameklēt ar izglītības sistēmu saistītos dokumentus, gan senākus, gan tikko apstiprinātus. Ikdienas darbā bieži izmantojam atsūtītos  dokumentācijas paraugus. Īpaši neskaidros juridiskos gadījumos esam lūguši individuālu konsultāciju, kuru vienmēr operatīvi esam saņēmuši un kurā neskaidrās situācijas risinājums bija izskaidrots ļoti kvalificēti un juridiski pamatoti. Liels paldies par Jūsu darbu!”

 • (Latvian) Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” vadītāja Svetlana Rukmane:

  (Latvian) “Esam pateicīgi par iespēju ātri atrast ikdienas darbam nepieciešamo informāciju. Ļoti atvieglo darbu atsūtītie iekšējo dokumentu paraugi, kā arī tiesību metodiskajos materiālos norādes – (..) regulējuma būtība/komentārs un papildus informāciju sniegs (..)”

 • (Latvian) Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Lolita Afremenkova:

  (Latvian) “Gribu pateikt lielu PALDIES Skolutiesības.lv par sadarbību. Sākām sadarboties 2014. gadā un turpināsim arī 2015. gadā. Mani kā iestādes vadītāju ļoti apmierina tas, ka vietnē  ir visi man nepieciešamie dokumenti, ar kuriem es varu ne tikai iepazīties, bet arī tos izmantot  savas iestādes iekšējo dokumentu izstrādē vai esošo papildināšanā. Šobrīd izmantoju dokumentus “Vecāku biedrības dibināšanai”. Turklāt nav mazsvarīgi, ka katru gadu ir iespējams iegūt 12 stundu apmācības kursu apliecību.

  Jāatzīst, ka ne vienmēr ir laiks izsekot jaunu likumu grozījumu un MK noteikumu izskatīšanai. Liels atbalsts darbā ir arī tas, ka Skolutiesības.lv par izmaiņām likumdošanā informē iestādes e-pastā,  ne tikai atsūtot dokumentus, bet arī izskaidrojot dokumenta pamatsaturu.”

 • Head Mistress of Daugavpils 13th Secondary School - Andžela Skutele (in language of origin):

  “Paldies par veiksmīgu sadarbību, sapratni, praktisku, operatīvu palīdzību skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādē, informāciju par aktualitātēm, izmaiņām valsts likumdošanā!”

  05.09.2013

 • Head Master of Viļāni Secondary School - Pēteris Tretjuks (in language of origin):

  “Viļānu vidusskola, manuprāt, jau trešo gadu sadarbojas ar Jūsu vadīto portālu. Uzskatu, ka tas pašlaik ir vislabākais un vienīgais juridisko dokumentu nodrošinājums tieši skolām. Šeit tiek sniegta visjaunākā informācija, ko saņemu katru mēnesi, tiek sniegti labojumi un skaidrojumi.

  Teikšu atklāti, agrāk nekā tamlīdzīga nebija, un daudzās lietās skolas dokumentācijas sakārtošanā mēs bijām neziņā un neizpratnē. Mēs, skolu direktori, vācām informāciju cits no cita, pielabojām un uzlabojām. Tagad, pateicoties Jūsu portālam, ir ļoti ērti strādāt, saņemot kāda dokumenta pamatparaugu, ko es pārveidoju atbilstoši savas skolas situācijai, un šis dokuments sāk darboties skolā.

  Domāju, ka tas ir vislielākais ieguvums un ikvienam skolas direktoram būtu jāizmanto šī lieliskā iespēja. Varu piebilst, ka tieši šādā veidā sagatavotus dokumentus mūsu skolā ir vairākkārt pārbaudījušas dažādas inspekcijas – aizrādījumu nav bijis.

  Uzskatu, ka abonēšanas maksa ir simboliska, salīdzinot ar ieguvumu, ko katrs skolas vadītājs gūst, sadarbojoties ar Jums.

  Ļoti patīkami bija saņemt arī tālākizglītības dokumentu ar atbilstošu stundu skaitu.

  Paldies portālam un tieši Kristapam Runtam! Lai Jums veicas attīstīties un pilnveidoties!”

  22.08.2013.

 • (Latvian) Habad Ebreju privātās vidusskolas Direktore Jūlija Gomoļa un direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Svetlana Arhipova

  (Latvian) Skolutiesības.lv ir ļoti ērts informatīvs kanāls, kas palīdz skolas administrācijas darbā. Tas kompakti iepazīstina ar jaunākajiem juridiskajiem dokumentiem, reizē palīdzot ekonomēt laiku. Skolutiesības.lv juristi uzreiz pievērš mūsu uzmanību nepieciešamajiem dokumentiem, akcentējot tajos vissvarīgāko, kā arī piedāvā saites uz avotiem, kas papildus palīdz atklāt vajadzīgo tēmu. Patīkami, ka mums ir iespēja izjautāt kādu no juristiem, ja rodas kāds neparedzēts jautājums vai situācija un saņemt argumentētu atbildi. Un vēl mums darbā palīdz jautājumu un atbilžu daļa, jo tajā lasām citu skolu kolēģu uzdotos jautājumus un arī jurista paskaidrojumus.  Tas ir ļoti svarīgs moments profesionālajā saskarsmē – kas līdzīgs “supervīzijai” mācību iestādes vadīšanā. Paldies! Ceram uz turpmāko auglīgo komunikāciju!

 • Head Mistress of Aknīste Secondary School - Aija Voitiške (in language of origin):

  “Paldies par vērtīgajiem dokumentu paraugiem, ko Jūs piedāvājat!
  Regularitāte un precizitāte, jaunākā informācija, kas pieejama, ir ļoti būtiska.”

  13.08.2013.

 • Head Mstress of Riga Culture Secondary School - Solveiga Linda Remese (in language of origin):

  “Izsaku pateicību Kristapam Runtam par veiksmīgu līdzšinējo sadarbību, kas jau ilgusi trīs gadus!

  Skolu direktori netiek nodrošināti ar juridiskiem pakalpojumiem, tādējādi manu skolas direktores darbu ļoti atvieglo ikmēneša jaunāko normatīvo aktu pārskati un komentāri.

  K. Runts lietišķi sniedz rakstisku skaidrojumu jaunākajiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, kas lieti noder to personiskai izpratnei, kā arī iepazīstinot un skaidrojot dokumentus pedagogu kolektīvā un vecāku sanāksmēs.

  Īpaši jāatzīmē K. Runta izveidotā izglītības iestādes iekšējo juridisko dokumentu struktūrshēma un tai atbilstošie normatīvo aktu paraugi, pēc kuriem esmu veidojusi skolas iekšējos normatīvos dokumentus.

  Arī turpmāk būtu pateicīga par iespēju sadarboties ar Kristapu Runta kungu!”

  14.08.2013.

 • Head Mistress of Roja Secondary School - Gundega Kalniņa (in language of origin):

  “Strādājot par Rojas vidusskolas direktori, sadarbojos ar Skolutiesības.lv jau trešo gadu un droši varu teikt, ka sadarbība ir nevainojama. Atbildes uz man interesējošiem jautājumiem tiek sniegtas nevilcinoties, izsmeļošas un ar piemēriem. Tiek norādīti un atsūtīti arī dokumentu paraugi, kas ļoti atvieglo darbu un ietaupa man tik dārgo laiku. Mājaslapā ir ļoti vērtīgas dokumentu sagataves, kuru specifika atbilst skolā nepieciešamajiem dokumentiem.

  Sarakste notiek ar Kristapu Runtu, un vēlos viņam pateikt paldies par korekto darbu.”

  14.08.2013

 • Deputy Director in the field of education of Riga 63rd Secondary School - Kristina Priževoite (in language of origin):

  “Ziņojumi par obligāto skolas darbu reglamentējošo dokumentāciju ir regulāri un kvalitatīvi, atbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām.

  Paldies Skolutiesības.lv par sadarbību!”

  16.08.2013.

 • Head of Nursery School “Draugi” - Aija Enkūzena (in language of origin):

  “Esmu apmierināta ar iespēju iegūt jaunāko informāciju, kas ir labi pārskatāma, saprotama un noderīga darbā izglītības iestādē.”

  18.08.2013.

 • Head mistress of Lubāna Secondary School - Maija Krusta (in language of origin):

  “Ļoti priecājos, ka regulāri katru mēnesi varu saņemt normatīvo aktu izmaiņu pārskatus. Tas atvieglo darbu- ekonomē laiku, viegli atrodams viss vajadzīgais, jo strādājot ikdienas darbā, normatīvajos aktos bieži ir jāieskatās.

  Veiksmīgs darbs skolā ir arī veidojot skolas iekšējos dokumentus, jo ir doti paraugi un katru konkrēto paraugu var pielāgot skolas vajadzībām.”

  23.08.2013.

 • Head mistress of Kandava Secondary Boarding School - Aija Blitte (in language of origin):

  “Kandavas internātvidusskola ar Skolutiesības.lv un Kristapu Runtu sadarbojas kopš 2011.gada. Piedāvājums sadarboties nāca kā „glābējzvans”, jo izsekot līdz visiem nepārtrauktajiem grozījumiem likumos, MK noteikumos utt. bija gandrīz neiespējami, tas paņēma ļoti daudz mūsu dārgā laika.

  Šo trīs gadu laikā no Kristapa regulāri katru mēnesi saņemam jaunumus, grozījumus likumos, MK noteikumos, kā arī īsus aprakstus par grozījumu būtību. Kristapa atsūtītā e-ROKASGRĀMATA ar apkopotajiem normatīvajiem aktiem izglītības iestādēm, dokumentu paraugiem utt. ir neatsverams palīgs skolas vadības un skolotāju darbā, ir ļoti ērti atrast dotajā brīdī nepieciešamo.

  Skolas vadības vārdā gribu teikt Kristapam lielu PALDIES par to, ka viņš ļoti atvieglo mūsu ikdienu, un novēlēt veiksmīgi darboties šajā jomā arī turpmāk!”

  26.08.2013.

 • (Latvian) Rīgas Kristīgās vidusskolas direktore Iveta Gaile

  (Latvian) Rīgas Kristīgā vidusskola izsaka vislielāko pateicību SIA “Skolu tiesības atbalsts” par atsaucību un profesionālo atdevi, regulāri atbalstot skolas absolūto nepieciešamību pēc tiesību aktu pārzināšanas un to pielietošanas ikdienā! Skolu vadības arvien vairāk izjūt birokrātijas jūgu, kad par lielāko vadības darbu kļūst “pareizo” papīru sagatavošana, lai pierādītu skolas darba kvalitāti un tās efektivitāti. Jūs tiešām ļoti palīdziet, informējot ne tikai par jaunākajiem normatīvajiem aktiem, bet arī sniedzot īsu un kodolīgu to skaidrojumu, kā arī atbildot uz  neskaidrajiem jautājumiem un risinot problēmsituācijas un problēmjautājumus. Jo īpaši skolas lietvedībā noder Jūsu apkopotā tabula par dokumentiem, to tiesisko pamatu, termiņiem un pieejamības statusu. Paldies Jums!

  Mēs izsakām lielu komplimentu Jūsu svētīgajam darbam! No savas puses apsolām nodrošināt pateicības vārdus plašākai auditorijai!

 • (Latvian) Iecavas novada sporta skolas " Dartija" lietvede Lienīte Ludriķe

  (Latvian) Abonējam skolutiesības.lv jau vairākus gadus. Skolutiesības.lv pieejamā informācija un dokumentu paraugi būtiski atvieglo ikdienas darbu izglītības iestādē, kā arī sniedz jaunāko un aktuālāko informāciju par būtiskām izmaiņām un jauninājumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar izglītības nozari.

 • (Latvian) Skaistumkopšanas profesionālās vidusskolas BEAUTY SCHOOL direktore Inga Lokmane

  (Latvian) Ir vieglāk strādāt, ja ir “aizmugures” sajūta. Vienmēr ir noderīga aktuāla informācija. Jāsaka, ka arī sameklēt nepieciešamos dokumentu paraugus Jūsu mājas lapā ir viegli, ērti, jo ir pārskatāmi.  Jūsu konsultantu darbs, atbildes uz jautājumiem ir palīdzējis ne vienā vien neskaidrā situācijā.

 • (Latvian) Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas direktore Edīte Plamše

  (Latvian) Sirsnīgs paldies par sadarbību. Esat lieliski palīgi skolām!